Pressemelding: Wajens Internet Group med nummeropplysning

Wajens, et norsk firma, har lansert en verdensomspennende tele-opplysningstjeneste på Internett. Vi bringer pressemeldingen fra selskapet i forbindelse med lanseringen.

Wajens, et norsk firma, har lansert en verdensomspennende tele-opplysningstjeneste på Internett. Vi bringer pressemeldingen fra selskapet i forbindelse med lanseringen.

Wajens Internet Group er den første i verden til å tilby en så komplett og omfattende tjeneste for raskt og enkelt å kunne søke på tilgjengelig informasjon om navn, adresse, telefon- og faksnummer på de gule og hvite sider på verdens-basis. Tjenesten er svært enkel å bruke og gir også utfyllende informasjon om de respektive land og søkebasene som er tilgjengelig.

Opplysningstjenesten er utviklet gjennom å samordne og systematisere alle tilgjengelige relevante databaser på Internett som gir informasjon om telefonnummer, faksnummer, navn og adresser. I hovedsak er databasene som det er etablert linker til, elektroniske utgaver av de gule og/eller hvite sider i de respektive lands telefonkataloger.

Tjenesten tilbys både som norsk- og engelskspråklig versjon og en fransk utgave er også under utarbeidelse.

"Opplysningstjenesten er et rimelig og godt tilbud til bedrifter og privatpersoner som har behov for å finne navn, adresse og telefonnummer til andre bedrifter eller personer nasjonalt eller internasjonalt.", sier Morten Adamsson i Wajens Internet Group.

"Bare i Norge vil bedrifter kunne spare millionbeløp ved å benytte denne tjenesten fremfor f.eks. å ringe utenlandsopplysningen - 181.", fortsetter Adamsson. "Vi henvender oss primært til det internasjonale markedet hvor bruken av denne type tjenester er langt større enn i Norge. Flere av våre samarbeidspartnere tilbyr derfor mer enn kun opplysninger om navn, adresse og telefonnummer, som f.eks. opplysninger om kredittverdighet eller en visuell visning av adressen på et kart." avslutter Morten Adamsson som er ansvarlig for salg og markedsføring i Wajens Internet Group.

Internettadressen til Wajens Internet Group`s "Opplysningen" er: http://www.wajens.no.

SPERREFRIST: Ingen

Sted og dato: Oslo, 10 august 1996

Kontaktpersoner: Morten Adamsson, Jon Kato Madsen

Telefon: 22 61 05 70, 90 01 23 15

E-mail: morten@wajens.no

Wajens Internet Group ble etablert i 1996 og eies 100% av Jensen Holding, hvor også selskapene OCS Eiendom A/S, OCS A/S og Wajens A/S er heleide datterselskaper. Forretningsideen er å tilby norske og utenlandske bedrifter og privatpersoner informasjon gjennom samordning av relevante databaser som er tilgjengelig på Internett. Wajens Internet Group`s første tilbud til sine brukere var "Opplysningen" som gir enkel tilgang til gule og hvite sider i hele verden. Wajens Internet Group var den første i verden med å tilby en så komplett og omfattende tjeneste for raskt og enkelt å kunne søke på tilgjengelig informasjon om navn, adresse, telefon- og faksnummer på de gule og hvite sider på verdens-basis.

Til toppen