Pressestøtten bare papirstøtte

Mens svenskene nå har åpnet for pressestøtte også til nettaviser, er pressestøtten i Norge i realiteten en parpirstøtte.

Mens svenskene nå har åpnet for pressestøtte også til nettaviser, er pressestøtten i Norge i realiteten en parpirstøtte.

- Det står fast at det kun er trykte medier som kan få pressestøtte her i landet, sier førstekonsulent Jon Stjernstedt i Statens Medieforvalting til digi:media. Medieforvaltningen administrerer pressestøtteordingen.

- Men betyr ikke det at pressestøtteordningen i realiteten er en papirstøtte, og ikke noen pressestøtte, om det kun er trykte medier som kommer inn under ordningen?

- I den vinklingen er det en papirstøtte, sier Stjernstedt. Videre sier han at pressestøtte for nettpublikasjoner er en helt uaktuell problemstilling for medieforvaltningen.

- Det har ikke vært tatt opp internt, og jeg kan heller ikke se at dette vil bli noen aktuell problemstilling i overskuelig fremtid.

Pressestøtte gis i dag til papirbaserte medier med minimum 1.000 betalende abonnenter. En forutsetning for å få støtte, er at publikasjonene ikke betaler utbytte eller konsernbidrag til eierne.

Til toppen