Presset med brev-kampanje i OOXML-strid

37 kunder og partnere av Microsoft sendte inn identiske støttebrev for Open XML.

Presset med brev-kampanje i OOXML-strid

37 kunder og partnere av Microsoft sendte inn identiske støttebrev for Open XML.

2. september skal Standard Norge gi Norges stemme i den internasjonale avstemmingen om hvorvidt Microsofts Office Open XML-format skal godkjennes som ISO-standard ved siden av Open Document Format (ODF). I alt 30 aktører fra OOXML-verden og Microsoft har gitt innspill til Norges Standard på møtet 22. august.

Dette er en svært viktig avstemming for Microsoft, da de i dag er den dominerende aktøren på kontorstøttesystemer, mye takket være dokumentformatet. Dersom ODF forblir den eneste standarden, kan mange bedrifter og organisasjoner velge å standardisere på andre systemer enn Microsofts Office-pakke.

I dag kom det frem at Microsoft Sverige har presset sine partnere til å aktivt delta i avstemmingen for å få Microsofts dokumentformat Office Open XML (OOXML) godkjent. Resultatet ble kronet med hell, Sverige ga sitt ubetingede ja.

    Les også:

Microsoft Norge benektet at de hadde gjort det samme her.

- Vi ønsket ikke å drive storstilt mobilisering. Vi hadde dialog med de vi vet har sterkt engasjement for Open XML, sa Eirik Lae Solberg, kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge til digi.no tidligere i dag.

Han henviste blant annet til at foruten Microsoft selv, var det bare fire partnere som stilte opp på Standard Norge-møtet: Questpoint, Mamut, Software Innovation og Acos.

digi.no har imidlertid fått tilgang til de skriftlige innspillene som ble forelagt møtedeltagerne. Av et totalt 59 siders langt samledokument, består hele 37 sider av likelydende brev fra en lang rekke forskjellige kunder og partnere av Microsoft.

Brevene fremstår mer som en underskriftskampanje, enn som innspill til hvorfor Microsofts dokumentformat bør godkjennes som ISO-standard.

På noen av brevene har ikke innsenderne engang tatt seg bryet med å fylle ut navnet på bedriften. På flere av de innsende innspillene står det "Virksomhet, navn", istedenfor navnet på bedriften og personen som undertegner.

Microsoft ser imidlertid ikke noe galt i at de har gitt brevmalen til kunder og partnere.

- Vi har vært i kontakt med mange partnere og kunder og informert de om XML. 37 av de har gitt uttrykk for at det er viktig for dem at Open XML blir en ISO-standard. Vi har ikke lagt noen press for å sende inn dette brevet, sier Lae Solberg.

Microsoft påpeker også at de ikke har forsøkt å rekruttere flest mulig partnere eller kunder til å stille opp i møtet for å diskutere saken. Poenget med brevet var å få frem at mange stiller seg bak ønsket om å få godkjent Office Open XML som ISO-standard.

- Brevet var først og fremst for å få frem bredden. Vi mener at det er viktig at de som møter har sterk engasjering, sier Lae Solberg.

Følgende norske bedrifter og organisasjoner har sendt inn standardbrevet:

 • Flekkefjord kommune
 • Sametinget
 • Sykehuset Asker og Bærum HF
 • Ullevål Universitetssykehus
 • Avenir
 • Hands
 • IT Partner Harstad
 • Mamut
 • Oslo Datasenter
 • Umoe IKT
 • Webstep
 • Abile
 • Accenture
 • Active Templates
 • Avanade Norge
 • Bouvet
 • Ementor Norge
 • Fønix Data
 • Holte byggsafe
 • Inmeta
 • IT Partner Bodø
 • IT Partner Møre
 • IT Partner Tromsø
 • iTet
 • Itum
 • Jensen Consulting
 • Maritech
 • Masterminds
 • Norsk Data Senter
 • Objectware
 • Osiris Data
 • Ravenholm Computing
 • RB Datatjenester
 • Steria
 • SuperOffice
 • Systempartner Sør
 • Umoe Consulting

    Les også:

Til toppen