Presseutvalg godtar ikke Aftenposten-klage uten videre

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kommer ikke automatisk til å behandle klagen på Aftenpostens redaktørpraksis fra Monster og Haakon Gellein (bildet).

Rekrutteringstjenesten Monster Norge har klagd Aftenposten inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Avisen nektet først å ta inn annonser for en konkurrerende virksomhet. Dette reagerte annonsøren Monster på som hadde en bredt anlagt annonsekampanje i flere medier rettet mot forskjellige målgrupper. Etter å ha klagd over avgjørelsen, godtok sjefredaktør Einar Hanseid i Aftenposten annonsen, men da mente Monster det var for sendt i forhold til kampanjen.

Monster gikk videre med saken til PFU og mente at Hanseid her hadde blandet kortene ved å bringe kommersielle vurderinger inn i de redaksjonelle. Hanseid selv sier at hans vurderinger først kom inn i andre runde hvor han selv hadde bedt om å få se på kampanjen.

Nå er det store spørsmålet om PFU i det hele tatt vil behandle klagen. I et brev til Aftenposten, skriver organisasjonssekretær Kjell M. Børringbo i PFU at de først og fremst skal diskutere dette i første møte 24. september:

"...Under korrespondansen har det tydelig framgått av sekretariatets brev at det er spørsmålet om behandling av klagen som skal forelegges PFU 24.09.02 og ikke realitetene i klagen".

- Vi avviser hele denne klagen fordi det ble henvist til de redaksjonelle og økonomiske vurderingene i forhold til annonsen. Det foreligger en misforståelse i kunnskapen om redaktørinstituttet, sier Ivar Granaasen som er redaksjonssekretær i Aftenposten.

Han er kjent som en mediekommentator fra papiravisen.

- Vi mener at dette ikke er en sak for PFU, det er konkurransemessige hensyn som striden har gått på og ikke redaksjonelle. Derfor mener vi at PFU ikke bør behandle klagen i det hele tatt, men det blir uansett en interessant prinsipiell avgjørelse. Såvidt vi har kunnet kartlegge, finnes det ingen sammenliknbare saker som går på redaktøransvaret, sier Granaasen.

Han sier at PFU har dratt frem tidligere vurderinger i forhold til tekstannonser i denne saken, men mener dette dreier seg om en annen problemstilling: hvem skal ha ansvaret for innholdet i avisen.

Monster sier, i likhet med Aftenposten, at det er ansvarlig redaktør som skal ha ansvaret, men at de redaksjonelle vurderingene må styre etter prinsipper hvor det er mulig å nekte annonser som kan være straffbare, diskriminerende, umoralske - eller av andre årsaker strider mot avisens verdisyn.

Konkurransemessige forhold er derimot ikke av en slik karakter, mener Monster, som synes avisen og sjefredaktøren lar utenforliggende forhold styre beslutninger om innholdet.

For i det hele tatt å få vurdert dette, må imidlertid Monster overbevise PFU om at innholdet i klagen skal behandles av utvalget.

Hvis PFU bestemmer seg for å behandle den, vil Aftenposten få anledning til å kommentere realiteten i klagen i en tilsvarsrunde.

Til toppen