Prestisjekontrakt til Birdstep

Børsnoterte Birdstep Technology skal utvikle mobil IP-teknologi til Telenors nye fullservice tjenestenett - et nett som åpner for avanserte mobiltjenester og -applikasjoner for 'nomadiske' brukere.

Mobil IP muliggjør sømløs tjenestetilgang for nomadiske brukere mellom en rekke ulike mobile og faste aksessteknologier. Eksempel på slike aksessteknologier er GSM/GPRS, UMTS, Wireless LAN, Bluetooth, xDSL og Ethernet.

For den omflakkende brukeren betyr dette sømløs aksess til for eksempel lokalnettet på kontoret, uavhengig av hvor brukeren måtte befinnes seg og uavhengig av det aksessnettet brukeren til enhver tid har tilgang til. Et praktisk eksempel kan være en bruker som ønsker å opprettholde forbindelsen (som f.eks. en videokonferanse) mens han eller hun forflytter seg fra lokalnettet på kontoret, via GPRS under transport og til et område som tilbyr trådløst lokalnett (WLAN) f.eks. på en flyplass.

Telenors fullservice tjenestenett (FSN) er et bredbåndsintegrert nett for telefoni, data og multimediatjenester - bygd på en grunnmur av internettprotokollen (IP). Telenor har allerede etablert et testnett for dette fremtidige bredbåndsnettet som vil erstatte dagens ulike nett og integrere faste og mobile tjenester. FSN er et strategisk samarbeid mellom Telenor og Cisco.


- Det er partenes målsetting at mobile IP-tjenester skal gjøres kommersielt tilgjengelige i løpet av ett år. Utprøving er planlagt gjennomført mot slutten av andre kvartal 2001, opplyser teknisk sjef Haakon Bryhni i Birdstep og hans kollega i Telenor, Berit Svendsen, i en pressemelding.

Forutsatt at feltprøvene og utviklingen av produkt- og tjenesteportefølje for mobile tjenester går bra, vil partene inngå kommersielle avtaler for full utrulling av tjenestene i løpet av andre halvår 2001, heter det i pressemeldingen.

Til toppen