BEDRIFTSTEKNOLOGI

Prestisjeseier til Google over Microsoft

Universitetet UC Berkeley valgte Google Apps framfor Office 365.

UC Berkeley ble startet i 1869. Det gamle klokketårnet kan høres over hele universitetets område på nesten fem kvadratkilometer.
UC Berkeley ble startet i 1869. Det gamle klokketårnet kan høres over hele universitetets område på nesten fem kvadratkilometer.
2. jan. 2012 - 09:58

Et amerikansk prestisjeuniversitet, University of California, Berkeley, undertegnet før jul en avtale med Google om kontorpakken Google Apps for Education – med tjenester som avtalehåndtering, e-post, meldingstjenester og kontaktlister – for i overkant av 60 000 studenter og ansatte.

De nye tjenestene skal erstatte hjemmesnekrede CalMail og CalAgenda som var blitt både ustabile og trege etter hvert som bruken av mobile enheter spredde seg blant studenter og personale.

I slutten av november krasjet e-post- og meldingssystemet CalMail, og var nede i over tre døgn.

Alternativet til Google Apps for Education var Microsoft-pakken Office 365. Universitetet har publisert en svært detaljert redegjørelse for hvorfor de valgte Google framfor Microsoft.

Avtalen med Google innebærer ikke at universitetet avsverger alle Microsoft-produkter. Tvert om: En lisensavtale med Microsoft videreføres, slik at alle studenter og ansatte har tilgang til ett eksemplar hver av Office-pakken – for Windows eller Mac – og til Windows-oppgraderinger. En tilsvarende avtale med Adobe sikrer studenter og ansatte tilgang til Creative Suite.

Poenget er altså at et miljø med 60 000 brukere satser på samhandling fra Google framfor Exchange, Sharepoint og Lync fra Microsoft, selv om alle i miljøet har full tilgang til den vanlige Office-pakken.

I sin kunngjøring om avtalen med Google skriver universitetets teknologiavdeling at de har brukt flere måneder på å analysere samhandlingspakkene til Google og Microsoft opp mot hverandre. De mener Googles nettbaserte tjenester og Microsofts lokalt installerte kontorapplikasjoner utfyller hverandre.

En vesentlig grunn til at universitetet valgte Google, er at Google tilbyr en tjeneste der utdanningsinstitusjoner som ønsker en rask overgang kan få hjelp til å gjennomføre den i løpet av seks til ti uker.

Gitt det akutte behovet for å erstatte særlig CalMail så fort som mulig, og at en overgang til Microsoft ville krevd langt mer av universitetet selv, var dette en avgjørende fordel. Også når det gjelder support, og integrasjon med andre samhandlingsverktøy, ble Google vurdert som bedre.

Lokale forhold spilte også inn for valget av Google. Den lokale kompetansen er mer fortrolig med Googles programmeringsgrensesnitt enn med Microsoft. Samarbeidende institusjoner som UC Santa Cruz og Lawrence Berkeley Lab har allerede gått over til Googles samhandlingsverktøy.

Det er en viss skepsis mot nettjenester fra Microsoft blant amerikanske universiteter.

Forgjengerne til Office 365, BPOS og Live@EDU, imponerte ikke med sin ytelse, heter det i vurderingen fra Berkeley. Det vises også til at de første universitetene som vedtok å ta i bruk Office365, blant dem University of Nebraska, ennå ikke har fullført overgangen.

Lokalisering av data er et omstridt punkt i nettskyløsninger.

Microsoft og Google forpliktet seg begge til å oppbevare data i USA. En detaljert gjennomgang av avtaleformuleringene tydet på at Microsofts betingelser var «noe bedre».

Googles prestisjeprosjekt i Los Angeles ble vesentlig redusert fordi politiet fant at sikkerheten i Google Mail var for dårlig. Gjennomgangen til Berkeley konkluderer med at Microsoft jevnt over tilbyr bedre sikkerhet og personvern enn Google, men at marginen er liten.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.