Priceline WebHouse Club legges ned

Priceline WebHouse Club vil legge ned virksomheten i løpet av de nærmeste 90 dagene.

Priceline WebHouse Club vil legge ned virksomheten i løpet av de nærmeste 90 dagene.

Priceline WebHouse Club bekrefter at de vil legge ned virksomheten, etter en høyprofilert satsing på å få kundene til selv å bestemme prisen på grønnsaker og bensin.

WebHouse, et underbruk av Priceline.com Inc., gir seg selv 90 dager på å legge ned virksomheten. Ikke uventet stupte Priceline.com-aksjen på nyheten. Aksjen gikk ned 27 prosent, eller 2,50 dollar, til ny notering på 6,88 dollar de første timene med handel på Nasdaq.

Beslutningen om å legge ned virksomheten ble tatt da det viste seg at selskapet innså at det ikke var mulig å reise den nødvendige kapitalen for neste års drift og for å nå målet om lønnsomhet.

På sensommeren solgte Priceline-gründer Jay Walker deler av sin aksjebeholdning i Priceline for å få penger til å bygge opp WebHouse, skriver Wall Street Journal.

WebHouse opplyser i en pressemelding at selskapet har 50 millioner dollar i kontantbeholdning og ytterligere 20 millioner dollar i arbeidskapital. Dette skal være "mer enn nok" til å innfri krav og forpliktelser overfor kunder, ansatte og leverandører, hevder selskapet.

Jay Walkers kommentar til beslutningen om å legge ned WebHouse, er at denne virksomheten med vilje ble organisert som et eget selskap utenom Priceline, slik at private investorer, ikke Priceline.coms aksjonærer, tok risikoen ved etableringen.

Priceline-aksjen, som du kan følge utviklingen på her, har rast fra en toppnotering på 90 dollar tidligere i år til under syv dollar i skrivende stund..

Til toppen