Pride ASA henter mer penger

Stavangerselskapet Pride ASA går nå ut for å hente inn mellom 10 og 15 millioner kroner. Pengene skal brukes til internasjonal satsing på salg og markedsføring.

Stavangerselskapet Pride ASA går nå ut for å hente inn mellom 10 og 15 millioner kroner. Pengene skal brukes til internasjonal satsing på salg og markedsføring.

Selskapet Pride vil nå ha inn mer penger for å styrke den internasjonale satsingen av virksomheten.

Bedriften baserer virksomheten på leveranse av profesjonelle styringssystemer innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring, såkalt HMS&K. Målsetting er at kunden skal oppnå styring, oversikt og analyser av alle HMS&K-aktiviteter i organisasjonen.

Prides produktløsninger, i første rekke Pride Synergi, er allerede installert i 26 forskjellige land i fire verdensdeler. Nå skal det hentes inn mellom 10 og15 millioner til å styrke det internasjonale salgsarbeidet.

- Nå går det veldig bra, det siste halvåret har vært svært godt, sier Trude Randal, som er kunde- og markedsansvarlig i selskapet, til digitoday.no.

Pride-konsernet hadde i 1999 en omsetning på 47,8 millioner kroner, en økning på 17 prosent fra 1998. Driftsresultatet i konsernet ble imidlertid på minus 9,3 millioner kroner. Underskuddet skyldtes, ifølge selskapet, goodwill-avskrivninger, etablering i Sverige og internasjonalt rettede markedsaktiviteter.

Tidligere i år har selskapet antydet en årsomsetning på rundt 60 millioner kroner. Randal ønsker ikke å kommentere hvordan selskapet ligger an i forhold til dette måltallet.

- Avtalene vi har fått med NSB, Oslo Sporveier og Jernbaneverket har vært viktige for å åpne også et tilsvarende internasjonalt marked, fortsetter Randal. - Dette har bidratt til at vi er kommet i mål med kontrakter med den irske og portugisiske jernbanen.

De nyemitterte midlene skal i første rekke styres mot en ytterligere internasjonalisering gjennom styrking av salgs- og markedsføringsarbeidet.

- Vi opplever at det løsner og at de tidligere investeringene nå bærer frukter. Vi kan se at beslutningsprosessene er såpass lange som 6 til 12 måneder og det tar derfor tid før vi kan regne med å få i land en kontrakt, sier Randal til digitoday.no.

Det er i første rekke dagens 140 aksjonærer som inviteres til tegning av de nye aksjene. Dagens aksjonærer er i hovedsak 20 av selskapets rundt 50 ansatte.

Til toppen