Pris binder Bergen til WordPerfect

- Bergen kommune kan spare millioner på å holde seg til WordPerfect i stedet for Microsofts tekstbehandler Word, sier nyutnevnt Corel-sjef i Norge, Jan Villard.

- Bergen kommune kan spare millioner på å holde seg til WordPerfect i stedet for Microsofts tekstbehandler Word, sier nyutnevnt Corel-sjef i Norge, Jan Villard.

Den tidligere så dominerende tekstbehandleren WordPerfect har så godt som falt ut av det seriøse norske markedet de siste årene. Årsakene er mange. Blant de viktigste er at eieren Corel ikke har vært tilstede i Norge, og at den nyeste utgaven av programmet ikke er oversatt til norsk.

Med Jan Villard på plass i Karenslyst allé i Oslo, er den første mangelen bøtet på. Dessverre kan han ikke love noen norsk versjon av WordPerfect 8 med det første. Likevel legger han opp til å overbevise bedrifts- og organisasjonsmarkedet at WordPerfect er tekstbehandleren å satse på, gjerne innenfor rammen av WordPerfect Suite som bunter tekstbehandleren med regnearket Quattro Pro og presentasjonsprogrammet Presentation, samt det Netscape-baserte alternativ til Microsofts Outlook, døpt Corel Central. Selv om programmene er på engelsk, lover Villard norsk ordliste og stavesjekk.

Et av Villards fremste argumenter, foruten programvarens fullverdige funksjonalitet, er at Microsofts nye lisenspolitikk gjør at kunden ikke har råd til å la være å vurdere lisensbetingelsene fra Corel.

- Våre lisensavtaler er særdeles fleksible og kostnadseffektive, og de krever lite administrasjon. Du kjøper lisenser for et antall samtidige brukere. Det innebærer at maskinvaren kan være installert på flere maskiner, bare tallet på samtidige brukere holdes på det avtalte nivået. Det innebærer også at programmene kan installere på hjemme-PC-er og ekstra bærbare, uten at det må betales ekstra i lisens. Med Corels lisensprogram kan du kjøpe en standardprogrampakke i en forretning, og deretter varsle oss hvor mange brukere du vil ha på den.

Villard sier han vil finregne på flere konkrete tilfeller.

- Jeg kan allerede si at Bergen kommune, som kjører på en blanding av WordPerfect 6 og 7, sparer flere millioner kroner på å holde seg til WordPerfect. De har rett og slett ikke råd til å gå over på Microsoft-lisenser, hevder han.

Det har skjedd store organisatoriske endringer hos Corel det siste året. Villard peker på at selskapet nå har 75 prosent av omsetningen sin utenfor Nord-Amerika, og at det har valgt å legge et spesielt fokus på Europa. I Danmark der man har arbeidet etter nye retningslinjer i lengre tid, er WordPerfects andel av tekstbehandlingsmarkedet økt til rundt 18 prosent.

- Vi oppfatter det slik at mange i forretningslivet, i det offentlige og innen utdanningssystemet er på jakt etter et alternativ, mener Villard.

- WordPerfect kan både lese og skrive til de viktigste dokumentformatene, så det er ikke lenger noe problem.

De to andre produktene Villard vil arbeide spesielt med den første tiden, er tegneprogrammet Corel Draw, og ombrekkprogrammet Corel Ventura.

Til toppen