Prisen på DVD-brennere og plater stuper

Prisene på både DVD-brennere og skrivbare DVD-plater er blitt kraftig redusert de siste tiden.

Prisene på både DVD-brennere og skrivbare DVD-plater er blitt kraftig redusert de siste tiden.

Utviklingen av DVD-teknologien går stadig fortere. Om ikke lenge vil dagens brennere med maksimalt 4X brennehastighet fortrenges av brennere som er dobbelt så raske. Til våren ventes det at løsninger som gjør det mulig å brenne inn 8,5 GB på en enkelsidet DVD-plate, vil komme på markedet. Produksjonsprisen skal ikke være spesielt mye høyere enn for dagens DVD-brennere.

    Les også:

Til sammen betyr dette at utstyret raskt blir foreldet. Forhandlerne er livredde for å brenne inne med gammelt utstyr og nærmest dumper produkter som bare har vært på markedet i et halvt år. Et godt eksempel er den mye omtalte DVD-brennen Nec ND-1300A, som tidlig i sommer var den billigste som både støttet DVD-R og DVD+R. Var du heldig, kunne du den gang få den til omtrent 2000 kroner. I dag selges den flere steder for drøyt 1100 kroner. Men det er fullt mulig å finne DVD-brennere til under tusen kroner i dag. Dette betyr trolig også at de rene CD-brennernes dager snart er talte.

Også prisen på DVD-plater, særlig DVD-R, er også blitt kraftig redusert den senere tiden. Spesielt hvis du kjøper en såkalt "kakeboks" eller "spindle" med 25 eller 50 plater, kan du nå gjøre noe som må anses som et kupp.

Det rimeligste vi har funnet, uten at vi dermed garanterer at det finnes enda bedre tilbud, er en pakke med 50 DVD-R-plater til 227 kroner hos Komplett. Altså 4,54 kroner per plate.

Noen forbehold må likevel tas. Platene støtter bare 1X brennehastighet. Dessuten er de av typen "White Lable"*, som trolig betyr det samme som "No Name". Dette kan ha betydning for kvaliteten på platene. I tillegg understreker Komplett at platene er "kun til data". Vi har foreløpig ikke fått noe helt klart svar på hva dette betyr, men det antydes at platene ikke egner seg for alle ”stue-DVD-spillere” på grunn av substrattypen. Her må det altså testing til.

Alt i alt vil vi nok anbefale leserne å være forsiktige med å kjøpe store kvanta av DVD-plater av denne typen før platene er blitt testet sammen med både de brennere og avspillere platene skal benyttes sammen med av brukeren. Dobler du prisen (eller halverer mengden plater i kakeboksen), får du merkevareprodukter som trolig har langt bedre kvalitet.

*digi.no har mottatt mer informasjon om disse DVD-platene. White Label er et eget selskap og varemerke. Mer informasjon finnes på selskapets nettsted.

Til toppen