Priser Catch til 890 millioner kroner

Kjell Ivar Hansen og bredbåndsselskapet Catch prises til 890 millioner kroner før børsnoteringen.

Kjell Ivar Hansen og bredbåndsselskapet Catch prises til 890 millioner kroner før børsnoteringen.

Innen utgangen av mars skal Catch Communications være notert på Oslo Børs. Tilrettelegger Pareto Securities mener selskapet er verd mellom 730 og 890 milloner kroner, med en pris på 23 til 29 kroner per aksje.

Målet er å hente inn 100 millioner kroner i en emisjon. De eksisterende aksjonærene selger 4,75 millioner aksjer med en verdi på 110 til 140 millioner kroner. I tillegg har tilretteleggerne en overtildelingsopsjon på én milllion aksjer. Den endelige prisen fastsettes etter utløpet av tegningsperioden 26. mars.

Det er planlagt at gründerne Trond Larsen og Kjell Ivar Hansen skal selge seg noe ned i forbindelse med børsnoteringen. De eier henholdsvis 2,5 og 3,1 millioner aksjer. I tillegg vil trolig Kistefos selge seg noe ned. Investeringsselskapet har gjennom Kistefos Venture Capital og Kistefos Venture Partners rundt 48 prosent av aksjene i Catch. Største eier i Kistefos er finansmannen Christen Sveaas, med en eierpost på rundt 45 prosent i Kistefos.

    Les også:

Pareto Securities og Enskilda Securities er valgt som tilretteleggere, og Sparebank1 Nord-Norge Securities er medtilrettelegger. Catch Communications opplyser samtidig at finansdirektør Anita Roarsen i Aon Grieg AS, og rådgiver og investor Ole Jørgen Fredriksen vil tre inn i Catch-styret. Trym Skeje, Kjell Ivar Hansen og Trond Larsen vil gå ut av styret fra børsnoteringstidspunktet.

Til toppen