Priskrakk fremskynder RAM-skifte

Det vanvittige fall i priser på minnekretser de to siste årene, har akselerert overgangen fra 16 Mbit-teknologi til 64 Mbit-teknologi. Til produsentenes fortvilelse fører den store overkapasiteten til at bit-prisen for 64 Mbit-teknologi nå nærmer seg prisen for 16 Mbit-teknologi. Prisene vil fortsette å falle i 1998 og vel inn i 1999.

Flatere etterspørsel og dramatisk overetablering av produksjonskapasitet i minnekretsmarkedet etter festen tidlig på 90-tallet, har fått store konsekvenser for minneprodusentene, ikke minst i Asia.

Prisene har stupt og produsentenes regnskap er blodrøde. Forbrukerne - på sin side - har nytt godt av fallet som har brakt prisen for minne mer i tråd med resten av utstyret i en PC.

Dagens generasjon minne er basert på 16 Mbit-teknologi som overtok for 4 Mbit-teknologi for noen få år siden. 4 Mbit-teknologien var dominerende i mange år, og mens alt annet datautstyr falt i pris med 20-30 prosent per år, holdt minneprisene seg usedvanlig stabile.

Kombinert med fallende produksjonskostnader ga dét kjempemarginer og enorme overskudd for minneprodusentene. Det var ikke uvanlig at en minneprodusent kunne hente inn hele investeringen for en minnefabrikk på ett år. Dét gir perspektiver når man vet at en minnefabrikk fort koster én milliard dollar.

Grunnet de høye marginene, høy etterspørsel, begrenset tilgjengelighet og relativt liten konkurranse, fikk produsentene en kontrollert overgang til neste generasjon minnebrikker - 16 Mbit-teknologien.

I dag er produsentene tvunget til å gå over neste generasjon brikker basert på 64 Mbit-teknologi mens de har svak økonomi og prisene viser en fortsatt nedadgående tendens - på sikt, selv om det har vært et lite oppsving i det kortsiktige markedet. Det er mange om beinet, en skare av nye aktører har kommet på banen, og investeringene for å bygge nye fabrikker er blitt enda høyere. Dagens fabrikker for 64 Mbit- og neste generasjon 256 Mbit-brikker, kan koste så mye som to milliarder dollar eller mer.

Mens produsentene tidligere nøt godt av mye høyere priser per bit for nyeste generasjons minne, er virkeligheten en helt annen i dag. En rekke analytikere som følger det internasjonale minnekretsmarkedet, mener at prisen per bit for 64 Mbit-minne vil krysse prisen for 16 Mbit-minne i løpet av første kvartal 1998.

Japan, som sammen med Sør-Korea er verdens største produsent av minne, forsøker å hevde seg ved å produsere den raskere minnetypen, synkron DRAM (SDRAM). Dagens SDRAM kommer i 66 MHz-utgave, men snart kommer 100 MHz-utgaven i volum. Selv om man fortsatt får bedre betalt for SDRAM i forhold til EDO DRAM, venter man også for SDRAM at prisene for 64 Mbit-teknologi vil bli billigere per bit enn 16 Mbit-minne i løpet av kort tid.

Produsentene viderefører konsolideringene som ble begynt sent i 1996 og i 1997. Produksjonskapasitet blir eliminert, fabrikker konsolidert og avvikling av produksjon av "eldre" generasjoner med minne blir fremskyndet. Vi ser også en trend mot samarbeid mellom tidligere konkurrenter om utvikling av nye produkter, og det er rimelig å anta at flere små aktører vil falle fra, slå seg sammen med andre, eller bli kjøpt opp.

Konklusjonen slik digi.no vurderer det, er at minneprisene vil fortsette å falle i 1998 og inn i 1999, selv om uroligheter kan gi temporære oppsving slik vi så i forrige uke. Et stykke ut i 1999 er det godt mulig at produsentene har fått justert produksjonskapasiteten slik at den er mer i tråd med etterspørselen. Da vil man kunne oppleve, om ikke en oppgang i prisene, i hvert fall en situasjon hvor prisene "kun" faller i henhold til Moores lov, ikke stuper slik de har gjort i snart to år.

Et usikkerhetsmoment i dette bildet er myndigheter og proteksjonisme. Hittil har EUs dumpingavgifter som skal beskytte europeiske minneprodusenter ikke vært i stand til å begrense fallet i minneprisene. Dette kan endre seg etter som stadig billigere minne flommer inn i Europa fra desperate produsenter i Asia, som - på toppen av et svakt minnemarked - opplever sammenbrudd i lokale markeder og valutaer. Også amerikanerne rasler med sablene og har gående en dumpingsak mot asiatiske produsenter.

Tross i eventuelle myndighetsinnblandinger, tror jeg minneprisene vil fortsette å peke nedover i de nærmeste 12 - 18 månedene. Det er rett og slett for mye varer tilgjengelig på markedet.

Til toppen