Priskutt på 200 millioner

Fra 1 januar 1997 setter Telenor ned prisene på leide samband med ytterligere 200 millioner kroner. Samtidig lanseres nye høyhastighetstjenester.

Fra 1 januar 1997 setter Telenor ned prisene på leide samband med ytterligere 200 millioner kroner. Samtidig lanseres nye høyhastighetstjenester.

Stortingsproposisjon 70s reguleringer av telemarkedet med virkning fra 1 november innebærer blant annet en delliberalisering av infrastrukturen og maksimalpriser for Telenor på leide samband.

Telenor reagerer med å gjennomføre en omstrukturering av tjenestene sine som innebærer en re-balansering av korte og lange samband, revidering av fjernnettrabatt og revidering av volumrabattene, forklarer administrerende direktør Vidar Helmersen i Telenor RNT.

Telenor reduserte prisene på leide samband med beløp som innebærer 230 færre millioner i inntekter for selskapet på årsbasis. 1 januar 1997 settes prisene igjen ned, denne gang spiser det 200 millioner av en årsomsetning på total 1,5 milliarder kroner.

- I perioden fra 1991 til 1997 har vi halvert prisene på leide samband, sier Helmersen.

Telenor lanserer også nye tjenester, blant annet digital 140 mbit per sekund og digital 155 mbit per sekund. Disse tjenestene blir først og fremst tilgjengelig mellom de største byene, og er leveringsklare fra 1 januar. Telenor lanserer også G.703 ustrukturert eller SDH.

Prisene for digital 140/155 ligger på fra 1,3 til 3,3 ganger prisene på 34 mbit/s.

Prisnedsettelsene den siste tiden innebærer at en 2 megabit-linje mellom Oslo og Trondheim går fra ca 230.000 før 1. juni til ca 130.000 nå til ca 90.000 etter 1 januar.

Til toppen