Prisøkning skaper bevissthet

Telenor-sjef Tormod Hermansen erkjenner at det er Internettbrukerne som i størst grad vil merke prisøkning i 1997. I et debattinnlegg i Dagbladet skriver han at dette også vil føre til større bevissthet hos Internettbrukere, noe han mener er en sunn utvikling.

Telenor-sjef Tormod Hermansen erkjenner at det er Internettbrukerne som i størst grad vil merke prisøkning i 1997. I et debattinnlegg i Dagbladet skriver han at dette også vil føre til større bevissthet hos Internettbrukere, noe han mener er en sunn utvikling.

Hermansens innlegg er et svar på Per Vassbottens innlegg fredag under tittelen «Råttent monopol», der han går kraftig ut mot monopolisten Telenors politikk på blant annet prisområdet.

I dagens svar skriver Hermansen at «Internett-brukere er nok den gruppen som i størst grad vil kunne merke en prisøkning». Hermansen viser til at prisen fremdeles er lav, spesielt sammenlignet med andre informasjons- og underholdningstilbud.

Hermansen skriver at problemet i forhold til Internettbrukerne er at de har betalt ulik pris avhengig om Internett-tilbyderen har hatt node i kommunen eller ikke. «For de som hittil har betalt kommunetakst blir timeprisen økt fra 4,90 til 7,04 kroner inkl. rabatt, mens de som har betalt nærtakst får halvert dagens timepris på 14 kroner.»

Telenor har ikke hatt dekning for de faktiske kostnadene, skriver Telenor-sjefen og mener situasjonen med subsidiert Internett-bruk ikke kunne fortsette med tanke på en utviking der bruken ser ut til å kunne eksplodere.

Han mener at en prisøkning vil kunne føre til økt prisbevissthet - også hos Internettbrukerne.

Til toppen