Prisras gjør rask WLAN til markedsvinner

Hans-Petter Hansen i D-Link Norge selger WLAN som aldri før. Med prisraset velger folk flest det raskeste.

Taiwan-selskapet D-Link har opplevd en eventyrlig vekst for sine WLAN-produkter for konsument og små og mellomstore bedrifter de siste seks kvartalene. Selskapets avdeling i Norge ledes av Cisco-veteran Hans-Petter Hansen.

– Ifølge Synergy Research ble vi nummer en i verden innen WLAN-utstyr for konsument og små og mellomstore bedrifter i 2003, målt i omsetning. Vi solgte for 728 millioner dollar globalt, mot 490 millioner dollar for Linksys, sier Hansen til digi.no.

Også i Norge utgjør WLAN-utstyr en vesentlig del av omsetningen.

– Erfaringen fra første halvår i år er at utstyr som holder seg til den eldre standarden 802.11b erstattes av det langt raskere 802.11g.

11b tilbyr opptil 11 Mb/s, mens 11g kan nå 54 Mb/s.

– I fjerde kvartal i fjor var andelen 11b-produkter 81 prosent, mot 18 prosent for 11g. I annet kvartal i år var fordelingen 37 prosent for 11b og 62 prosent for 11g.

Økningen for 11g gjenspeiler et veritabelt prisras på 11g-produkter, særlig aksesspunkter.

– Fra første halvår i fjor til første halvår i år er prisen på 11g gateway og aksesspunkter redusert med 53 prosent. Prisforskjellen mellom 11b og 11g er blitt minimal.

Markedsandelene for 11b og 11g gjenspeiler at andelen 11a-produkter er nede i 1 prosent. 11a er en standard som tilbyr samme høye hastighet som 11g, men i et annet frekvensbånd og med langt flere ikke-overlappende kanaler, slik at man kan fordele brukere på flere aksesspunkter og oppnå langt høyere hastighet per bruker. Ulempen er at 11a, i motsetning til 11g, ikke er bakoverkompatibel med 11b. Dessuten holder Intels Centrino-teknologi seg til 11b og 11g, slik at miljøer med Centrino-PC-er ikke kan bruke aksesspunkter for 11a uten å utstyre PC-ene med ekstra kort.

– I tredje kvartal i fjor var 11a-andelen av vårt salg 4 prosent. Fra fjerde kvartal i fjor har andelen holdt seg på 1 prosent.

Hansen tror 11a-standarden i dag bare dekker spesielle behov for ytelse i miljøer der brukere sitter tett ved hverandre.

– Jeg tror 11a vil forsvinne helt når 11n-standarden kommer. 11n vil gi langt høyere hastigheter, og løser dessuten kanal-problemet.

D-Link har et bein i begge leirer i den pågående striden rundt forslag til spesifikasjoner for 11n-standarden.

– Vi har både Atheros og Texas Instruments som komponentleverandører, og de tilhører hver sin fløy, henholdsvis TGn Sync og WWiSE.

    Les også: