Prisras på PC-minne

Siden april har prisene på minnebrikker til PC falt med nesten 30 prosent.

Fra årsskiftet og fram til mars var det en jevn prisstigning på minnebrikker til PC-er. Standardbrikken på 256 Mb i 400 MHz nådde opptil 5,45 dollar på spotmarkedet, ifølge nettstedet DRAMeXchange. I første uke i april kom det et hopp til hele 6,80 dollar, og man forventet at den ville stige ytterligere.

    Les også:

I stedet har prisene falt, og den siste uken kan man snakke om et ras. Siste måling av spotprisen er 4,76 dollar i gjennomsnitt, mens kontraktprisen ligger i intervallet 5,13 dollar til 5,50 dollar. At spotprisen har falt under terskelen på fem dollar betraktes som oppsiktsvekkende.

Analytikere mener den sesongmessige nedgangen i etterspørselen etter PC-er kan føre til ytterligere fall for minneprisene, kanskje ned mot 4,00 dollar. En ny prisstigning ventes ikke før tidligst i midten av juni.

Til toppen