Prisras på PC-minne

Siden april har prisene på minnebrikker til PC falt med nesten 30 prosent.

Siden april har prisene på minnebrikker til PC falt med nesten 30 prosent.

Fra årsskiftet og fram til mars var det en jevn prisstigning på minnebrikker til PC-er. Standardbrikken på 256 Mb i 400 MHz nådde opptil 5,45 dollar på spotmarkedet, ifølge nettstedet DRAMeXchange. I første uke i april kom det et hopp til hele 6,80 dollar, og man forventet at den ville stige ytterligere.

    Les også:

I stedet har prisene falt, og den siste uken kan man snakke om et ras. Siste måling av spotprisen er 4,76 dollar i gjennomsnitt, mens kontraktprisen ligger i intervallet 5,13 dollar til 5,50 dollar. At spotprisen har falt under terskelen på fem dollar betraktes som oppsiktsvekkende.

Analytikere mener den sesongmessige nedgangen i etterspørselen etter PC-er kan føre til ytterligere fall for minneprisene, kanskje ned mot 4,00 dollar. En ny prisstigning ventes ikke før tidligst i midten av juni.

Til toppen