Prisraset på minne skader Toshiba

Prisraset på minne trakk Toshibas driftsresultat kraftig ned i desember-kvartalet.

Prisraset på minne skader Toshiba

Prisraset på minne trakk Toshibas driftsresultat kraftig ned i desember-kvartalet.

Japanske Toshiba er bare delvis et IT-selskap: I tillegg til PC-er og minne produserer det blant annet tv-er, kjernekraftverk, hvitvarer og heiser. De har nylig kjøpt amerikanske Westinghouses avdeling for produksjon av kjernekraftverk, og regner halvledere og kjernekraftverk som sin kjernevirksomhet.

Kvartalet ut desember er det tredje i Toshibas regnskapsår. Sammenliknet med samme kvartal i 2006, økte omsetningen med 4,8 prosent til 96,7 milliarder kroner (1879 milliarder yen).

Resultatet økte med 11,16 prosent til 4,14 milliarder kroner. Denne framgangen skyldes verken kjernevirksomhet eller normal drift, men i hovedsak et valg av en eiendom i Tokyos fasjonable Ginza-distrikt, som brakte inn 6,69 milliarder kroner.

Driftsresultatet falt med 25 prosent, til 2,16 milliarder kroner.

Toshibas problemer stammer fra halvlederproduksjon, nærmere bestemt den sterke satsingen på flashminne av typen NAND. Dette er minne som brukes i mobiltelefoner og MP3-spillere. Det har vært veldig rift om NAND-flashminne, og mange konkurrenter har investert tungt i nye produksjonsanlegg. Resultatet er overkapasitet og prisfall. Toshiba hadde for noen måneder siden en prognose om at prisen på NAND-flashminne ville falle 40 prosent i løpet av inneværende regnskapsår, det vil si fra mars i fjor til mars i år. Nå er denne prognosen revidert til 60 prosent.

I forhold til desemberkvartalet i 2006, økte omsetningen av halvledere 1 prosent til 18,1 milliarder kroner. Driftsoverskuddet fra denne virksomheten falt nesten 30 prosent, til 860 millioner kroner. Fra å ligge på rundt 10 prosent i september-kvartalet 2007, er driftsmarginen i Toshibas halvlederenhet redusert til 4,8 prosent.

Toshiba sier ellers at PC-er, heiser og kjernekraftverk selger bra, mens det er tilbakegang innen flatskjermer og DVD-spillere, der deres HD-DVD-format skvises av det konkurrende Blu-ray-formatet til Sony.

Utsiktene framover betegnes som usikre, men prognosene for resultat og omsetning i hele regnskapsåret er ikke endret. De står fast på henholdsvis 400 milliarder kroner og 9 milliarder kroner (180 milliarder og 7800 milliarder yen).

    Les også:

Til toppen