Prisreduksjoner hos Telenor Nett

Økt pålitelighet, fleksibilitet med nye tjenestetyper og reduserte driftskostnader er hovedtrekkene for Telenor Nett når selskapet i dag offentliggjorde sine nye priser for leide samband.

Økt pålitelighet, fleksibilitet med nye tjenestetyper og reduserte driftskostnader er hovedtrekkene for Telenor Nett når selskapet i dag offentliggjorde sine nye priser for leide samband.

Størst prisreduksjon kommer i høyhastighetssamband over lengere strekninger. Høyhastighetssamband under 3 km senkes med 15 til 20 prosent. For samband over 20 km senkes prisene på alle digitale samband fra 19,2 kbit/s og over.

Den nye "stamnettrabatten" betyr at Telenor Nett gir lavere pris for samband mellom Oslo, Bergen, Trondheom og Stavanger, der kapasiteten og volumet fra før er størst. Stamnettrabatten er på 10 prosent, når kapasiteten er større eller lik 2 Mbit/s. Tromsø kommer med i denne ordningen om ikke lang tid.

Den nye kontrakttidsrabatten betyr at Telenor vil dele risikoen med kunden om Telenor Nett ikke overholder leveringsavtalen. Ved kontraktsbrudd kompenserers Telenor med 1/3 av resterende leie for avtaletiden. Fra en kontraktslengde på 2 år og en rabattsats på 5 prosent øker rabatten til 25 prosent for kontrakter på 10 år.

Administrerende direktør i Telenor Nett, Thor A. Halvorsen sier til digi.no at Telenor Nett vil justere prisene også i fremtiden i forhold til markedet, konkurransesituasjonen og oppgradering og rasjonaliseringsgevinster i nettet.

På en pressekonferanse mandag opplyste han at hovedoverføringene mellom de største byene oppgraderes fra 2,5 Gbit/s til 2x2,5 Gbit/s, mens det er planer om 10 Gbit/s.

Prisreduksjonen eksemplifiseres av Telenor Nett i følgende eksempler:

Tromsø-Oslo
2 Mbit/s ca - 32 prosent
34 Mbit/s ca. - 37 prosent
Bergen-Stavanger
2 Mbit/s ca - 25 prosent
34 Mbit/s ca - 33 prosent
155 Mbit/s ca - 25 prosent
Oslo-Trondheim
2 Mbit/s ca - 33 prosent
2 Mbit/s ca - 40 prosent
2 Mbit/s ca - 23 prosent

Som en del av omleggingen vil selskapet også gå over til etterskuddsvis fakturering.

Til toppen