Privat IT-høyskole fyller igjen opp plassene

Mens det i år bare er en svak vekst i IT-studiene, kan det snart bli kamp om plassene hos NITH.

Privat IT-høyskole fyller igjen opp plassene

Mens det i år bare er en svak vekst i IT-studiene, kan det snart bli kamp om plassene hos NITH.

Da fristen for Samordna opptak gikk ut 15. april, kunne NITH (Norges Informasjonsteknologiske Høgskole) registrere en økning i søkermassen på 39 prosent i forhold til samme dato i 2007.

NITH har opptak fram til studiestart, og hvis denne utviklingen holder seg utover våren kan det snart bli ventelister på enkelte studieprogrammer ved den private høgskolen.

Markedssjef Eivind Brevik ved NITH forteller at det er veldig hyggelige søkertall for høgskolen som gjennom det siste 10-året har opplevd både oppturer og nedturer. I 1999 hadde NITH over 2300 studenter fordelt på fire høgskolesentra.

Deretter dalte interessen for IT-studier i takt med IT-bransjen. Nå har NITH campus i Oslo sentrum, og har siden 2004 opplevd en jevn årlig økning av studenter på cirka 15 prosent.

– Årets opptak ser ut til å overgå de siste årenes positive utvikling for NITH, og det er spesielt hyggelig når man sammenligner med de foreløpige tallene fra Samordna opptak som viser at IT-studier generelt i år bare har en økning på 1,3 prosent, sier Brevik.

Det er ikke overraskende de tre linjene innen spillutvikling som står for den største økningen.

NITH har gjennom de siste årene drevet kontinuerlig produktutvikling for å tilby studier som både studenter og næringslivet vil ha. Høyskolenhar blant annet knyttet til seg to medarbeidere fra spillfirmaet Funcom, som hjelper oss med utvikling av spillstudiene.

Over halvparten av søkerne ved årets opptak søker seg til spillstudiene, og høgskolen ser ikke bort fra at det på disse linjene vil bli aktuelt med ventelister.

Det siste året har NITH gjennomgått en omfattende ombygging av lokalene i Galleri Oslo for å tilpasse seg det ønskede antall studenter.

– Vårt mål i løpet av tre år er å få en stabil studentmasse på 600 studenter, og med årets opptak ser det ut til at vi vil klare dette før tiden, forteller Brevik. Det er nå satt ned en prosjektgruppe som skal kartlegge hvilke opptaktskriterier høgskolen skal legge til grunn dersom det viser seg å bli flere søkere enn studieplasser i framtiden.

Det ser ikke ut til at IT-bransjen kan regne med så mange flere kvinnelige medarbeidere med det første. De siste tre årene har jenteandelen ved NITH ligget på ca. 20 prosent, og det er foreløpig ingen økning ved årets opptak.

Til toppen