Privat krangel rammer nettrafikken

En privat krangel mellom to amerikanske tilbydere rammer anslagsvis 15 prosent av nettrafikken.

En privat krangel mellom to amerikanske tilbydere rammer anslagsvis 15 prosent av nettrafikken.

En krangel mellom nettilbyder Level 3 Communications og tjenestetilbyder Cogent Communications har rammet anslagsvis 15 til 17 prosent av den samlede internettrafikken. Det er spesielt noen amerikanske abonnenter til Time Warner som har problemer med å nå bestemte nettsteder.

Tilfellet viser hvordan det kan gå ut over uskyldig tredje part når to nettselskaper søker å ramme hverandre ved å stenge hverandres trafikk.

Level 3 og Cogent har en såkalt «peering» avtale seg i mellom, som innebærer at de ikke krever hverandre for utgifter når de formidler hverandres nettrafikk. Level 3 hevder Cogent dumpet trafikk hos dem, og at avtalen følgelig ble misbrukt av Cogent. De sier de advarte Cogent om dette i juli, og fulgte opp med nye advarsler, uten å få noen respons.

Onsdag bestemte Level 3 seg for å stenge for all trafikk fra Cogent. Uavhengige målinger bekrefter at det ikke lenger utveksles data mellom de til tilbydernes nettverk. Level 3 krever at Cogent må inngå avtaler med andre operatører for å få tilgang til nettet deres.

Cogent svarer at Level 3 undergraver grunnleggende prinsipper på Internett, og det felles ansvar aktørene har for å sikre at nettilgangen gjøres tilgjengelig for alle til en rimelig pris. De mener konflikten ikke skyldes deres dumping av trafikk hos Level 3, men irritasjon hos Level 3 over at Cogent kaprer kunder på grunn av gunstigere priser.

Både private og bedrifter er rammet av konflikten.

Til toppen