Privat krangel rammer nettrafikken

En privat krangel mellom to amerikanske tilbydere rammer anslagsvis 15 prosent av nettrafikken.

En krangel mellom nettilbyder Level 3 Communications og tjenestetilbyder Cogent Communications har rammet anslagsvis 15 til 17 prosent av den samlede internettrafikken. Det er spesielt noen amerikanske abonnenter til Time Warner som har problemer med å nå bestemte nettsteder.

Tilfellet viser hvordan det kan gå ut over uskyldig tredje part når to nettselskaper søker å ramme hverandre ved å stenge hverandres trafikk.

Level 3 og Cogent har en såkalt «peering» avtale seg i mellom, som innebærer at de ikke krever hverandre for utgifter når de formidler hverandres nettrafikk. Level 3 hevder Cogent dumpet trafikk hos dem, og at avtalen følgelig ble misbrukt av Cogent. De sier de advarte Cogent om dette i juli, og fulgte opp med nye advarsler, uten å få noen respons.

Onsdag bestemte Level 3 seg for å stenge for all trafikk fra Cogent. Uavhengige målinger bekrefter at det ikke lenger utveksles data mellom de til tilbydernes nettverk. Level 3 krever at Cogent må inngå avtaler med andre operatører for å få tilgang til nettet deres.

Cogent svarer at Level 3 undergraver grunnleggende prinsipper på Internett, og det felles ansvar aktørene har for å sikre at nettilgangen gjøres tilgjengelig for alle til en rimelig pris. De mener konflikten ikke skyldes deres dumping av trafikk hos Level 3, men irritasjon hos Level 3 over at Cogent kaprer kunder på grunn av gunstigere priser.

Både private og bedrifter er rammet av konflikten.

Til toppen