Private velger telefoni over bredbånd

Tall fra Post- og teletilsynet viser at stadig flere private velger telefoni over bredbånd.

Private velger telefoni over bredbånd

Tall fra Post- og teletilsynet viser at stadig flere private velger telefoni over bredbånd.

Oslo (NTB): Hele 52 prosent av norske husholdninger har nå abonnement på bredbånd. Det viser ferske tall fra Post- og teletilsynet (PT).

Samtidig øker stadig antallet abonnenter på bredbåndstelefoni. Ved utgangen av tredje kvartal i 2006 hadde antall private kunder med bredbåndstelefoni økt til nesten 325.000, det er en fordobling siden årsskiftet, og betyr at en av seks husstander nå har bredbåndstelefoni.

– Trenden er at mange husholdninger faser ut det ordinære abonnementet for fasttelefoni til fordel for mobiltelefoni og bredbåndstelefoni, sier Willy Jensen, direktør i PT, i en pressemelding.

Statistikken fra PT viser at antall mobilabonnenter i Norge har økt med 4,3 prosent hittil i år, for hele 2005 var økningen på 5,1 prosent.

    Les også:

Til toppen