Problematisk vekst for Opera

Inntektene fra mobil faller, og andre kvartal gjøres opp med tap.

Problematisk vekst for Opera
Opera satser på det kinesisk marked i et partnerskap med Telling Telecom. Fellesselskapet nHorizon Innovation skal utvikle en tilreggelagt mobil nettleser, døpt Oupeng. Fellesselskapets regnskap viser et underskudd på 5,7 millioner dollar. Bilde:

Den norske nettleserleverandøren Opera Software leverte i morges sine tall for andre kvartal.

Opera fører sitt regnskap i dollar selv om de er børsnotert i Oslo.

Sammenliknet med andre kvartal i fjor øker omsetningen med 32 prosent til 52,1 millioner dollar. Driftsresultatet (EBIT, inkludert restruktureringskostnader på 4,27 millioner dollar), faller med 18 prosent til 6,71 millioner dollar. Nettoresultat før skatt er halvert, til 3,71 millioner dollar. Netto etter skatt er redusert med 80 prosent, til 1,03 millioner dollar.

I Operas regnskap er det enda en post som må legges til nettoresultatet etter skatt for å se den faktiske bunnlinjen, knyttet til valutaforhold. I andre kvartal i fjor var denne posten («foreign currency translation differences for foreign operations») 3,25 millioner dollar. I år er den negativ, minus 2,52 millioner dollar.

Det betyr at mens Opera i andre kvartal i fjor tjente 8,40 millioner dollar, gjøres andre kvartal i år opp med et tap på 1,50 millioner dollar.

To oppkjøp i første kvartal (amerikanske Mobile Theory og britiske 4th Screen Advertising, begge nettverk for mobil annonsering) og et i andre (norske Netview Technology) bidrar til veksten i omsetning, og gjør at antall ansatte har økt fra 737 for et år siden til 911 i dag.

Operas annonseplattform AdMarvel, og oppkjøpene Mobile Theory og 4th Screen Advertising, gjør at selskapets inntekter fra annonsering øker fra 2,44 millioner dollar i andre kvartal i fjor til 13,5 millioner dollar i andre kvartal i år.

Den nettleserrelaterte delen av Operas omsetning, øker med 4 prosent til 38,5 millioner dollar. Den er for en stor del knyttet til søkeinntekter fra amerikanske Google og russiske Yandex. Derfor var det livsviktig for Opera at avtalen med Google ble forlenget (se dagens artikkel Opera enige med Google).

Søkrelaterte inntekter fra mobile nettlesere ble mer enn doblet, fra 1,3 millioner dollar til 3,4 millioner. Tilsvarende inntekter fra pc-nettlesere økte med 22 prosent til 15,7 millioner dollar, og er fortsatt Operas største inntektskilde, selv om posten faller sekvensielt fra 16,7 millioner dollar i første kvartal.

Operas tredje største inntektskilde, etter pc-nettleseren og annonser, er nettleseravtaler med mobiloperatører. Denne posten er 24 prosent mindre enn i andre kvartal, med 10,4 millioner dollar. For et år siden var dette Operas største inntektskilde.

Opera har også avtaler med produsenter av både mobiltelefoner og forbrukerelektronikk om forhåndsinstallasjon av nettlesere.

Forhåndsinstallert Opera på mobiltelefoner fra leverandør (altså ikke fra operatør) ga inntekter på 1,3 millioner dollar i andre kvartal, ned 41 prosent fra andre kvartal i fjor. Denne posten er svært labil: I tredje kvartal i fjor var den på 4,2 millioner dollar. Kundelisten er mer imponerende enn det faktiske utslaget i regnskapet, og omfatter blant annet HTC, Huawei, Motorola, Nokia, Samsung, Sony og ZTE.

Opera skilter gjerne med et stort og økende antall mobile brukere.

I juni passerte dette tallet 200 millioner for første gang. I juni 2011 var tallet 136 millioner. Dessverre for Opera genererer disse brukerne stadig mindre inntekter. Operas inntekter fra mobil var 17,2 millioner dollar i andre kvartal i fjor. I andre kvartal i år er det 12 prosent lavere, 15,1 millioner dollar.

Kvartalets mobilomsetningen per gjennomsnittlig bruker per måned er 39 prosent lavere enn for et år siden, 0,077 dollar mot 0,127 dollar.

(Regnestykket er gjennomført slik: Kvartalsomsetningen fra mobilvirksomheten er delt med snittet av oppgitte månedlige brukere i hver måned i kvartalet.)

Til sammenlikning framstår pc-brukerne som langt mer lønnsomme. Operas pc-nettlesere hadde gjennomsnittlig 55 millioner brukere per måned i år som i fjor. Omsetningen per gjennomsnittlig bruker per måned økte følgelig med like mye som omsetningen, det vil si 22 prosent, fra 0,234 dollar til 0,285 dollar.

For et år siden var hver av Operas pc-brukere verdt 1,8 mobilbrukere. Nå er hver pc-bruker verdt 3,7 mobilbrukere.

Produktet «Opera Devices Software Developer Kit» gjør det mulig for leverandører av forbrukerelektronikk som tv-bokser å legge både surfing og egne webapplikasjoner i sine enheter. Den suppleres av «Opera TV Store», en løsning som lar leverandører og kabelselskaper tilby hensiktsmessige apper til sine kunder. Denne virksomheten ga Opera en inntekt på 7,4 millioner dollar i andre kvartal, opp 16 prosent fra i fjor. Også her er kundelisten mer imponerende enn inntekten, med blant andre Huawei, Loewe, Nintendo, Pioneer, Philips, Sagem, Sharp, Sony, Toshiba og Verifone.

Opera oppgir en grov geografisk fordeling av inntektene. Den viser nullvekst i Asia/Stillehavet, 25 prosent vekst i Emea (Europa, Midtøsten og Afrika) til 15,9 millioner dollar og 54 prosent vekst i Amerika, til 26,9 millioner dollar.

Inntektene fra Norge er nede i 5000 dollar (ja, fem tusen) i andre kvartal, mot 145 000 dollar for et år siden. Omsetningen fra USA oppgis å være 14,6 millioner dollar, uten sammenlikning med fjoråret. I en note heter det at én kunde i andre kvartal sto for mer en 10 prosent av den samlede omsetningen.

Opera har et interessant engasjement i Kina, gjennom en avtale som ble inngått i første kvartal i fjor med Telling Telecom, en distributør av mobiltelefoner med 40 000 utsalgssteder og 18 prosent andel av det kinesiske markedet.

Målet for denne avtalen var ikke mindre enn å bli Kinas største plattform for mobil nettleser og mobile nettjenester. I august i fjor gikk de sammen om å opprette selskapet nHorizon Innovation (Beijing) Software. Hensikten med dette selskapet er å markedsføre en mobil nettleser tilrettelagt for kinesiske forhold, kalt Oupeng, først og fremst med tanke på forbrukermarkedet.

Oupeng beregnes å kreve 145 millioner yuan – 135 millioner kroner – i investeringer over en treårs periode. Selskapets regnskap viser kumulerte inntekter på 433 000 dollar og et kumulert nettounderskudd på 5,7 millioner dollar, per 30. juni.

NB: Artikkelen er rettet for å korrigere en feilaktig påstand om at Opera er børsnotert i New York. Selskapet er børsnotert i Oslo.

Les mer om: