Problemer for nytt Intelsat-selskap

Planene om å skille ut inntil seks av Intelsats 24 satellitter til et eget selskap er foreløpig utsatt. Amerikansk frykt for urettferdig konkurranse i markedet for satellittkommunikasjon, gjør at de mener at dagens Intelsat-eierne ikke bør eie mer enn 20 prosent av det nye selskapet. Saken avgjøres i Intelsat i april.

Planene om å skille ut inntil seks av Intelsats 24 satellitter til et eget selskap er foreløpig utsatt. Amerikansk frykt for urettferdig konkurranse i markedet for satellittkommunikasjon, gjør at de mener at dagens Intelsat-eierne ikke bør eie mer enn 20 prosent av det nye selskapet. Saken avgjøres i Intelsat i april.

Det blir opp til Intelsats "Asembly of Parties", som kan oversettes til en slags generalforsamling, å avgjøre det nye selskapets videre skjebne. Møtet holdes i Mexico i midten av april.

De aller fleste av Intelsats 140 eiere - med unntak av USA - er enige i at en slik deling skjer. Amerikansk satellittindustri, med den deleieren Intelsat Comsat Corp. i spissen, mener at dagens eiere i Intelsat ikke bør eie mer enn 20 prosent av det nye selskapet. Bak dette kravet ligger frykt for at konkurransen på markedet ikke vil være reell med et Intelsat som kontrolleres av en rekke eiere som igjen er styrt at nasjonalstater rundt om i verden.

Nordens styremedlem i Intelsat, Jan Klaumann i Telenor Satellite Services, sier til digi:tele at de aller fleste av de øvrige Intelsat-eierne mener at dagens eiere gjerne kan eie alt i det nye selskapet, som er organisert som et aksjeselskap, og eventuelt selge etter hvert som kapitalbehov dukker opp.

Om det ikke er nok at en er uenige om hva dagens Intelsat-eiere skal eie i det nye selskapet, er det heller ikke enighet om hvor mange av dagens Intelsat-satellitter som skal bli en del av det nye selskapet. Space News antyder mellom tre og seks, samt en satellitt som i dag bygges for direktedistribusjon av TV-signaler til Asia.

Bakgrunnen for at en ønsker å skille ut den mest kommersielle delen av Intelsat er nettopp konkurransen på dette markedet. I utgangspunktet er Intelsat etablert for å være distribusjonssentral for internasjonal telefoni via satellitt. Kringkastingsbiten er kommet til etter hvert, og Intelsat mener at denne delen av selskapet vil kunne drives mer effektivt i et konkurranseutsatt marked om det drives i et eget aksjeselskap.

Det mener ikke nødvendigvis den amerikanske satellittindustrien. En utsettelse av en beslutning vil være en seier for amerianske bedrifter på dette markedet, som får enda mer tid på å posisjonere seg.

- Det er naturlig at kravet om begrensninger kommer fra USA, siden det der finnes et privat marked for satellittkommunikasjon. I Europa er det bare noen få private operatører som også kan gå inn som eiere i det nye Intelsat-selskapet, sier talsmann for France Telecom, Gerard Merville, til Space News.

- For Telenor er det nye selskapet interessant, men det knyttes visse betingelser for at dette skal være noe for oss, sier Klaumann, uten å ville utdype dette nærmere.

Det som er klart at det nye selskapet som skal distribuere TV-signaler er svært interessant for Telenor sett i lys av den aktiviteten Telenor allerede har på dette området. I fjor leide Telenor deler av den nyoppskutte Intelsat 707 med 14 transpondere. Senere i år håper Telenor på en oppskytning av satellitten Thor IIa, som betyr nye 15 transpondere for satellittposisjonenen en grad vest, 36.000 kilometer over ekvator.

Til toppen