Produktene og endringene som vil prege 2004

Bedre tider, åpning av UMTS og kanskje MRAM er noen av nyhetene som vil prege 2004. Her er listen:

Bedre tider, åpning av UMTS og kanskje MRAM er noen av nyhetene som vil prege 2004. Her er listen:

Lederne i de største IKT-selskapene i Norge tror ikke på noen stor generell vekst for 2004. Dette er konklusjonen en intervjurunde digi.no har gjort i desember. Hovedårsaken er et fortsatt fall i maskinvarepriser, noe som er en god nyhet for alle kundene. Det er bare programvare og outsourcing som spås klar vekst.

Vi kan likevel se frem til et mer spennende IT-år på lenge. For både internasjonalt og nasjonalt tar økonomien seg opp, selv om mange fremdeles er forsiktig med å øke investeringene.

Men leverandørene og analyseselskapene er ivrige på å fortelle hva som skal skje. Sony Ericssons lenge omtalte Z1010 UMTS-mobil (bildet over) skal komme i salg i januar. Skulle den bli forsinket, kommer den helt sikkert i år, men like sikkert som det blir jul også til neste år, vil andre lovede produkter eller endringer bli utsatt eller avlyst.

Her er noen av nyhetene og momentene som vil prege 2004.

Vi har laget en egen liste over de viktigste nye produktene og teknologiene som kommer i salg til neste år.

Her er listen over markedstrender:

Bedre tider: IKT-bransjen er i bedring og gir gass, men det blir ingen totaljubel. Krav på effektivitet og målbare resultater vil etter alt å dømme fortsette med samme styrke, noe som vil opprettholde prispress der priser er mulig å måle. Analytikere og de norske bransjetoppen spår derfor fortsatt press for alle som selger maskinvare, mens konsulent og programvare vil løfte seg.
LES: Her er bransjens spådommer for 2004

Nye selskaper: Den samme bedringen gjør at investeringsselskapene begynner å investere igjen. Dette vil etter hvert gi oss tilbake tidene med lanseringen av helt nye tjenster og produkter.
LES: Telenor Venture tar IT-bølgen

XML: Stadig flere systemer vil åpne seg mot XML, noe som vil lette integrasjonsprosesser. Microsoft Office vil være en av pådriverne.

Mer åpen kildekode: Det er trolig ingen risiko i å spå økt bruk av Linux og åpen kildekode-programvare. Windows vil fortsette sin dominans på skrivebordet, Linux blir ikke vanlig her, men Suns OpenOffice vil trolig øke presset på Microsoft Office.

Grid: Utviklingen har foregått en stund, men i 2004 vil trolig dreining fra store og dyre servere til samlinger av små servere og lagringssystemer koblet sammen med virtualiserings- og klyngeteknologi (også kalt grid-teknologi) skyte fart.
LES: Slik kan server-kostnadene kuttes

Bedre sikkerhet: Leverandørene av sikkerhetssystemer vil øke innsatsen for å lage integrerte sikkerhetstilbud som stopper angrep, ikke bare varsler at de har skjedd.

Nye virus: Men like sikkert som i 2002 og 2003, vil 2004 gi oss flere globale virusangrep - og påfølgende aksjeløft for sikkerhetsselskapene. Dette vil stadig flere private brukere med bredbåndslinjer, men uten antivirus og brannvegg bidra til.

Mindre spam: 2004 vil kanskje redusere spam-flommen - et nytt lovverk i spammens hjemland, USA, og en statsadvokat i New York som er på krigsstien kan muligens snu trenden.
LES: Bush undertegnet spam-lov

Flere musikkbutikker: Det vil dukke opp stadig flere musikkbutikker på nettet og vi vil kanskje også få en norskspråklig butikk som selger musikken fra de store plateselskapene. Samtidig vil det dukke opp stadig nye systemer for kopibeskyttelse, men det er lite som tilsier at musikkbransjen virkelig vil få bremset piratkopieringen.

Les også Les også listen over de viktigste nye produktene og teknologiene som kommer i salg til neste år.

Til toppen