Produktene som ble allemannseie i år

Produktene som ble allemannseie i år

Det tar tid fra en produkt kommer på markedet, til at «alle» har tatt den i bruk. Disse har lykkes i år:

Hvert år dukker det opp helt nye produkter på markedet. Noen av disse lider en stille død, mens andre etter noe tid er blitt allemannseie. Slik har det også vært i 2006. Her er noen av produktene og løsningene som har hatt sitt virkelige gjennombrudd i år.

Ajax

Ajax (Asynchronous JavaScript + XML) er i IT-sammenheng verken et produkt eller en enkeltteknologi - men helst en metode. Begrepet ble definert av Jesse James Garrett i begynnelsen av 2005, men metoden er egentlig betydelig eldre. Likevel er det først i år at Ajax er blitt tatt i bruk av nettsteder i stor skala for å lage interaktive webapplikasjoner med god responsevne.

HDTV
Et flertall av europeerne som i år har kjøpt ny TV, har valgt seg en flat modell med HDTV-oppløsning. Årsaken er kraftige prisfall på denne typen TV-er, samt begynnende tilgang på HD-innhold. Blant annet fra:

En ny generasjon med spillkonsoller

Selv om Microsoft kom med Xbox 360 før jul i fjor, er det i år at de fleste har kjøpt denne maskinen. På tampen av året har også Nintendo lansert sin Wii, mens Sony Playstation 3 henger noe etter med kun begrenset tilgjengelighet globalt fram til våren 2007.

ADSL2+

Lansert av de fleste bredbåndsleverandører allerede i fjor, men med Telenors store dominans og sene lansering, er det først i år at flertallet av bredbåndskundene har kunnet ta i bruk den raskere teknologien.

Tokjernede prosessorer
Det som var nerdenes favoritt i fjor, er nå blitt standard i svært nye PC-er, rent bortsett fra de billigste og svakeste. Også i bærbare PC-er er tokjernede prosessorer nå blitt vanlig.

Brukerpublisert video

Videopubliseringstjenesten Youtube dukket i fjor opp fra intet og er i år blitt en massiv suksess, som mange har forsøkt å kopiere. Tjenesten ble i høst kjøpt av Google for 1,65 milliarder dollar.

Digital speilrefleks

Ingen nyhet på markedet, men lavere priser har økt etterspørselen betraktelig. Ifølge Fotorådet kan salget i Norge nå 50.000 nye speilreflekskameraer i år, mot 16.000 i fjor.

Til toppen