Professor samler tråder i Microsoft-saken

Myndighetenes siste vitne, økonomiprofessor Franklin Fisher fra MIT, samler alle tråder og konkluderer med at Microsoft utgjør et "rovdyraktig monopol".

Myndighetenes siste vitne, økonomiprofessor Franklin Fisher fra MIT, samler alle tråder og konkluderer med at Microsoft utgjør et "rovdyraktig monopol".

Fishers 110 sider lange vitnemål ble lagt ut på Internett tirsdag morgen og ble straks imøtegått av et enda lengre dokument som Microsoft la ut på sitt nettsted (se relaterte pekere i margen til høyre).

Han fikk sin første tørn i vitneboksen tirsdag ettermiddag. Avhørene vil antakelig fortsette utover uka. Mandag ventes det første av Microsofts tolv vitner, fungerende dekanus Richard Schmalensee ved MITs Sloan School of Management.

Fisher har undervist ved MIT (Massachusetts Institute of Technology) i 38 år. På 1970-tallet stilte han opp, i likhet med myndighetenes prosessfullmektig i saken mot Microsoft, David Boies, på IBMs side i det tiårets tilsvarende monopolrettssak mot IBM.

Professorens standpunkt er at Microsoft har opprettholdt sin 95 prosent andel av markedet for PC-operativsystemer ved hjelp av en serie ulovlige konkurransehindrende tiltak. Han mener at hvis ikke Microsoft reguleres gjennom et offentlig inngripen, vil det oppstå en sær verden, "der de som ikke nytter en Microsoft-standard aldri vil kunne lykkes, og der en kritisk mulighet for innovasjon som reduserer eller avskaffer Microsofts makt vil gå tapt."

Han påstår at Microsoft ved en rekke anledninger har handlet på en måte som bare kan forklares gjennom en typisk monopolistisk maktposisjon. I et konkurrerende marked ville Microsoft aldri ha kunnet bruke mange hundre millioner dollar på å utvikle og markedsføre et produkt som Internet Explorer, for så å gi det bort gratis.

Microsoft tar dette i kjent stil, og skriver blant annet: "Professor Fisher virker ukjent med begreper som tilbud og etterspørsel." "Professor Fishers skriftlige vitnemål er full av feil, tredjehåndsinformasjon mottatt gjennom USAs justisdepartement, og e-post-utdrag tatt ut av sin sammenheng."

Microsoft har gravet fram boka Economic Analysis and U.S. vs. IBM som Fisher var med på å skrive i 1983, og der han uttrykte prinsipielle standpunkter som i dag glir rett inn i Microsofts forsvar. Fisher skrev blant annet at "Monopolistisk profitt oppnås gjennom høye priser og mindreverdige produkter", noe Microsoft hevder ikke kan passe på dem, ved å vise til at selskapet jevnt over vinner forbrukertester og stadig utvider produktenes funksjonalitet uten å øke prisene tilsvarende.

Microsoft trekker også veksler på dette utsagnet som Fisher formulerte i sitt forsvar for IBM: "Oppførsel som fører til lønnsom salgsøkning kan ikke være konkurransehemmende, uansett hvor ubekvem konkurrentenes situasjon måtte bli."

Microsoft kaller Fishers vitnemål for et "dramatisk ideologisk omslag" og mener de som leser boka fra 1983 må få "whiplash" av å forholde seg til vitnemålet fra 1999.

Microsoft valgte en av sine skarpeste unge advokater, Michael Lacovera, til å krysseksaminere Fisher. De første par timene førte ikke til dramatiske sammenstøt. Både Fisher og Lacovera får anerkjennelse i amerikanske medier for sin rolige og intelligente framføring.

Til toppen