Professorer i nærkamp om Microsoft

MIT-professor Franklin Fisher mener hans tidligere elev og nåværende kollega Richard Schmalensee bruker "forvirrende", "villedende" og "latterlige" argumenter for å forsvare Microsoft mot anklagen om monopolistiske lovbrudd.

MIT-professor Franklin Fisher mener hans tidligere elev og nåværende kollega Richard Schmalensee bruker "forvirrende", "villedende" og "latterlige" argumenter for å forsvare Microsoft mot anklagen om monopolistiske lovbrudd.

Begge økonomiprofessorene ved det vel ansette universitetet har allerede vitnet i rettssaken. De er innkalt igjen i den siste fasen der myndighetene og Microsoft framstiller tre vitner hver. Fisher er først ute. De sterke karakteristikkene av Schmalensees argumenter ble uttrykt under ed.

Fisher mener Schmalensee tar feil i sin analyse av Microsofts styrke i markedet, prisingen av Windows, konkurransehindringer mot alternative operativsystemer og betydningen av nettleserbruken. Etter hans oppfatning dreier saken seg vesentlig om at Microsoft oppfattet Netscape som en trussel fordi nettleseren representerte en alternativ plattform. Hvis utviklerne laget applikasjoner som kunne kjøres i en nettleser, ville Windows' betydning som plattform reduseres. Denne vurderingen forklarer hvorfor Microsoft satte i gang konkurransehindrende tiltak for å få så mange brukere som mulig til selskapets egen nettleser Internet Explorer - som siden ble "integrert" i Windows-operativsystemet.

Liknende vurderinger lå til grunn for Microsofts oppfatning av Java, mener Fisher.

Microsofts opplegg for å hindre PC-leverandører fra å forhåndsinstallere Netscape og for å binde Internett-tilbydere til å gi abonnentene Internet Explorer, må betraktes som tiltak for å hindre Netscape fra å framstå som en alternativ plattform, mener Fisher. Da America Online kjøpte Netscape for ti milliarder, var det ikke for å true Microsoft med et alternativ til Windows, men for å få kontroll over Netscapes nettportal. Sammenliknet med hva Yahoo har gitt for GeoCities og AtHome for Excite, mener Fisher at Netscape var et rimelig kjøp, et tegn på den tvangssituasjonen selskapet befant seg i på grunn av Microsofts rasering av nettlesermarkedet.

Fisher mener at det er typisk monopolistisk - og ulovlig - oppførsel å bruke mange hundre millioner dollar på å utvikle et produkt som så gis bort gratis, ene og alene for å undergrave markedet til konkurrenten. Internet Explorer ble gitt bort gratis for å beskytte Windows framtid som eksklusiv PC-plattform, mener han.

Fisher innrømmer at Microsoft gjerne kan møte konkurranse i framtiden, men han ser ikke at dette er et gangbart argument mot den kjensgjerningen at Microsoft har et monopol i dag.

Til toppen