Program for døgnåpen skole

Et Kongsvinger-selskap vil samarbeide med TietoEnator for døgnåpent og rimelig webbasert skoleprogram.

Et Kongsvinger-selskap vil samarbeide med TietoEnator for døgnåpent og rimelig webbasert skoleprogram.

Fra 2008 vil det være et krav fra Utdanningsdepartementet om å ta i bruk IT både ved eksamensbesvarelser, prosjekter, hjemmeoppgaver og diskusjoner (chatting) mellom lærere og medstudenter.

Alle skoler skal ha både intranett og læringsadministrative systemer (LMS).

TietoEnator og Oppad ønsker en bit av skolekaka. De skriver i en pressemelding om en ferdig utviklet IKT-løsning for barnehager og skoler til det norske markedet.

I Norge er det selskapet Fronter som har utviklet læringsplattformen Classfronter som i dag er mest utbredt, spesielt på høyskoler og universiteter.

Læringsplattformen er allerede i bruk av flere hundre skoler over hele landet med tillegg av skoler i Sverige, Danmark, Finland, Nederland og England.

Fortsatt er potensialet 1500 skoler, som i hovedsak er grunnskoler. Classfronter konkurrerer blant annet med It-s learning og med Mikrodaisy på Hønefoss.

TietoEnator samarbeider med det Kongsvinger-baserte selskapet Oppad som har spesialkompetanse innen løsninger for administrasjon av barnehager og skoler.

Løsningene er tilpasset barnehager, SFO, grunnskoler og videregående skoler og kan brukes døgnet rundt av barnehageansatte, foreldre, lærere, skoleadministrasjonen eller elevene.

– Så vidt vi vet, har ingen annen IKT-leverandør i det skandinaviske markedet kommet så langt i å hjelpe kommunene med å virkeliggjøre visjonen om 24 timers-kommunen, sier daglig leder i Oppad, Ketil Haaheim Syversen til digi.no.

Løsningen installeres lokalt på kommunehuset eller fylkeshuset og fjerndriftes. Man kan jobbe med Citrix eller terminalservere.

Målet er å tilby integrerte IT-løsninger for administrasjon av oppvekstsektoren i Norge. Bedriften skal sy sammen en totalløsning som favner administrasjon av barn, ungdom og personale fra barnehager til videregående skole, og andre interessegrupper som foreldre i portalløsninger.

Haaheim forteller til digi.no at de nå er i forhandling med et par kommuner. Oppad vil tilpasse løsningen med lokale fagplaner og norske vitnemål.

– Det er et stort potensial og løsningen er tilpasset alle skoler og barnehager som etter hvert må flytte oppgavene på web, sier Haaheim.

Det er Microsofts satsing på «The learning gateway» som skal utvikles videre i Norge, der alle plattformer blir påkrevd en læringsløsning fra 2008 for å kunne jobbe i grupper digitalt.

TietoEnator jobber med tilsvarende løsning i Sverige og Finland, der de største kommunene har sentral databasert styring.

– Fremtiden ligger på Web, og flest mulig arbeidsoppgaver skal flyttes dit de oppstår som blir både kostnadseffektivt og brukervennlig, sier Haaheim.

Til toppen