Institutt for informatikk Morten Dæhlen mener at penn og papir er et godt alternativ for informatikkstudentene, for eksempel i tilfeller der studentene skal lage ulike former for figurative skisser på eksamen, skriver Universitas. (Bilde: sxc.hu)

Programmerer på papir til eksamen

For dyrt med pc, sier leder Morten Dæhlen ved Institutt for informatikk.

Se tilleggsopplysning lagt til nederst i artikkelen, 3. desember 2010 kl 09.25.

Et oppslag i studentavisa Universitas ved Universitetet i Oslo, bekrefter en vedvarende anakronisme ved Institutt for informatikk: Kandidatene må programmere på papir under eksamen.

Ordningen møter, naturlig nok, sterk kritikk fra studentene.

Leder for Institutt for informatikk, Morten Dæhlen, forklarer at han prioriterer andre tiltak for å bedre studentenes læringsmiljø framfor å investere i dyrt utstyr for å gjennomføre eksamen på terminal eller pc. Han sier også at han oppfatter penn og papir som er et godt alternativ under eksamen.

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har engasjert seg sterkt for å få innført eksamen på datamaskin i fag der det er hensiktsmessig. Informatikkstudent Torkil Vederhus, som sitter i Studentparlamentets arbeidsutvalg, peker på at Universitetet i Bergen bruker en ordning der studentene kan ta med seg sin egen pc. En minnepinne med virtuell maskin sørger for å avverge juks.

Korrigering fra Jon Eikhaug, Teknisk prosjektleder for Digital Eksamen ved Universitetet i Bergen (UiB):

I artikkelen nevner dere at studenter ved UiB kan avlegge eksamen på bærbar PC. Dette er ikke korrekt. Vi er inne i en prosjektfase, der målet er å få til dette. Pilottesting vil bli foretatt i løpet av 2011, og løsningen kan muligens tas i bruk i løpet av 2012.

    Les også:

Til toppen