Programmerer på papir til eksamen

For dyrt med pc, sier leder Morten Dæhlen ved Institutt for informatikk.

Institutt for informatikk Morten Dæhlen mener at penn og papir er et godt alternativ for informatikkstudentene, for eksempel i tilfeller der studentene skal lage ulike former for figurative skisser på eksamen, skriver Universitas.
Institutt for informatikk Morten Dæhlen mener at penn og papir er et godt alternativ for informatikkstudentene, for eksempel i tilfeller der studentene skal lage ulike former for figurative skisser på eksamen, skriver Universitas. (Bilde: sxc.hu)

For dyrt med pc, sier leder Morten Dæhlen ved Institutt for informatikk.

Se tilleggsopplysning lagt til nederst i artikkelen, 3. desember 2010 kl 09.25.

Et oppslag i studentavisa Universitas ved Universitetet i Oslo, bekrefter en vedvarende anakronisme ved Institutt for informatikk: Kandidatene må programmere på papir under eksamen.

Ordningen møter, naturlig nok, sterk kritikk fra studentene.

Leder for Institutt for informatikk, Morten Dæhlen, forklarer at han prioriterer andre tiltak for å bedre studentenes læringsmiljø framfor å investere i dyrt utstyr for å gjennomføre eksamen på terminal eller pc. Han sier også at han oppfatter penn og papir som er et godt alternativ under eksamen.

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har engasjert seg sterkt for å få innført eksamen på datamaskin i fag der det er hensiktsmessig. Informatikkstudent Torkil Vederhus, som sitter i Studentparlamentets arbeidsutvalg, peker på at Universitetet i Bergen bruker en ordning der studentene kan ta med seg sin egen pc. En minnepinne med virtuell maskin sørger for å avverge juks.

Korrigering fra Jon Eikhaug, Teknisk prosjektleder for Digital Eksamen ved Universitetet i Bergen (UiB):

I artikkelen nevner dere at studenter ved UiB kan avlegge eksamen på bærbar PC. Dette er ikke korrekt. Vi er inne i en prosjektfase, der målet er å få til dette. Pilottesting vil bli foretatt i løpet av 2011, og løsningen kan muligens tas i bruk i løpet av 2012.

    Les også:

Til toppen