Programmererne vil ha Java

En viktig grunn for at bedriftene tar i bruk Java, viser seg å være at de må tilfredsstille programmererne ved å la dem få lov til å bruke språket, viser ny undersøkelse.

En viktig grunn for at bedriftene tar i bruk Java, viser seg å være at de må tilfredsstille programmererne ved å la dem få lov til å bruke språket, viser ny undersøkelse.

Et studie kalt "Java in the Enterprise" utført av Zona Research Inc, viser at Java blir sett på som et seriøst programmeringsspråk og utviklingsmiljø av selskaper i IT-bransjen. 279 firmaer i USA, som alle har mer enn 250 ansatte og som alle enten arbeider med eller har planer om å utvikle javabaserte applikasjoner innen de neste 12 måneder, har deltatt i undersøkelsen.

Den viktigste grunnen for å adoptere Java i bedriften, viste seg å være mulighetene språket gir for koblinger over web (72 prosent). Kryssplattform-kompabiliteten var viktigst for 66 prosent, mens hele 62 prosent oppga at den viktigste grunnen til å ta i bruk språket var at programmererne selv ville bruke det. Clay Ryder, sjefanalytiker i Zona, sier til amerikanske Computerworld at han synes det er overraskende at interessen for å bruke Java er såpass stor.

De IT-ansvarlige i bedriftene sier at analyser og forutsigelser for markedet veide tungt da de bestemte seg for å satse på Java. Denne satsingen kan også indikere at bransjen har begynt å satse mer på strategiske løsninger for Internett og intranett.

- Dennee studien viser ikke størrelsen i markedet for Java, men sier oss noe om hvordan og hvorfor språket er tatt i bruk i firmaene, sier analytikerne ved Zona. - Undersøkelsen indikerer at Java blir brukt både for å utvide funksjonaliteten i eksisterende applikasjoner og for å lage helt nye, legger Ryder til.

Studien viser også at koblingen mellom Java og NCer ikke er så sterk. Det viser seg at selv om 46 prosent av de spurte bedriftene skal utvikle nettverksmaskiner, ble ikke Java sett på som den viktigste grunnen til å gjøre det. Bedriftene er mer interesserte i å utvikle nye applikasjoner i Java som bruker deler av andre systemer de allerede har utviklet. - Dette viser at vi fortsatt befinner oss på et tidlig stadium i utviklingen av Java, men at folk allikevel tar det seriøst, kommenterer Ryder til PCWeek.

Svarene i undersøkelsen avdekker samtidig endel bekymring knyttet til Java og språkets videre utvikling. Selv om ett av de viktigste argumentene fra Sun Microsystems er at Java og Java Viritual Machine (VM) fungerer på alle plattformer, setter omtrent halvparten av de spurte et spørsmålstegn ved dette.

- Selv om forskjellene for Java VM på forskjellige plattformer er liten, er Sun nødt til å komme med en versjon som stemmer overens med alle plattfomer snart, sier Ryder. - Vi skal ikke se bort fra at Java kan ende opp slik Unix gjorde; -splittet opp i mange forskjellige retninger og versjoner. Dersom Java splittes opp, blir også kryssplattform-kompabiliteten en vits.

Til toppen