Programvare mot brikkeforfalskere

Intel offentliggjorde i går et verktøy som skal hjelpe forhandlere og brukere av selskapets prosessorer å avsløre forfalskninger av brikkene. Teknikken som brukes hindrer likevel ikke brukerne i å overklokke prosessorene.

Intel offentliggjorde i går et verktøy som skal hjelpe forhandlere og brukere av selskapets prosessorer å avsløre forfalskninger av brikkene. Teknikken som brukes hindrer likevel ikke brukerne i å overklokke prosessorene.

Et problem for forhandlere og sluttbrukere av prosessorer, er at det hittil ikke har vært noen tilgjengelig metode å finne ut om noen i leveransekjeden har tuklet med etiketten på prosessoren. Denne etiketten har hittil vært det eneste som har identifisert hvilken klokkehastighet prosessoren er beregnet for å operere med.

Det er et velkjent problem at enkelte i det grå prosessormarkedet har endret disse etikettene slik at prosessorene er blitt solgt som en raskere og dyrere prosessor enn den egentlig er. Dette er i praksis overklokking fra leverandørens side.

Dette er selvsagt et problem, ikke bare for brukerne som utsettes for risikoene som tross alt er forbundet med overklokking, men også for Intel som må erstatte disse ødelagte prosessorene. I tillegg taper selskapet penger på at salget av de dyreste prosessorene er lavere enn det kunne ha vært.

For å komme denne virksomheten til livs, har Intel laget et program som identifiserer hvilken hastighet prosessoren skal kjøre ved. Programmet, som heter Processor Frequency ID Utility, samler sammen endel opplysninger i prosessoren for å finne ut hvilken klokkehastighet den skal kjøre med. Dessverre fungerer programmet kun sammen med Pentium III og Pentium III Xeon.

Intel ser likevel ikke på overklokking av selskapets prosessorer som noe kriminelt. Selskapet hevder likevel at for å komme forfalskningsvirksomheten til livs, må det gå ut over overklokkingen. I dag lar det fleste av Intels prosessor kun overklokke ved å øke busshastigheten. Å øke faktoren multiplikatoren avhenger av, har ikke vært mulig på en stund. Men med Intels uttalelser kan brukerne i hvert fall overklokke med god samvittighet. Den eneste risikoen er at prosessoren eller systemet blir for varmt slik at det går i stykker. Dette blir selvsagt ikke dekket av Intel.

Det er for det meste mindre forhandlere og PC-leverandører som kjøper prosessorer i gråmarkedet. Dette er ofte overskuddsprosessorer som er videresolgt av de største PC-produsentene med ekstremt små fortjenestemarginer. Forfalskningen foregår gjerne ved salgsleddene som ligger mellom de store PC-leverandørene og de små forhandlerne.

Til toppen