Programvare spiser bare mer av budsjettet

Programvare spiser mer av IT-budsjettene, men nå har kundene et bedre pressmiddel, påpeker Gartner.

Programvare spiser bare mer av budsjettet

Programvarebransjen er en spesiell bransje på mange måter. Istedenfor å selge et produkt, selger selskapene en rett til å bruke deres produkt. Det koster lite eller ingenting ekstra å selge flere millioner enheter, enn å selge en enkelt enhet.

Programvarebransjen har dermed et skaleringspotensiale som få andre bransjer. Hvis man først klarer å lykkes med å selge for mer enn utviklingskostnadene, er det nesten som å trykke opp penger. Det har lokket mange ventureselskaper til å investere store summer i det de håper skal bli det neste Microsoft eller det neste Oracle.

Nå angripes imidlertid den lukrative programvarebransjen på flere fronter. Mange kunder er lei av stadig større fakturaer for programvarelisenser, som de kan gjøre lite eller intet med.

Alexa Bona er analytiker i Gartner. Hun jobber mye med å rådgi analyselskapets kunder i hvordan de skal forholde seg til programvareleverandørers betingelser. På Gartner Symopsium-konferansen i Barcelona forteller hun at prisene på proprietær programvare er i ferd med å presses nedover.

- Programvaremarginene er under angrep, sier Bona.

Det skjer på tross av at programvareselskapene har mer forhandlingsmakt enn hva som er vanlig i de fleste andre bransjer. Bona forteller om flere samtaler med store bedrifter som er vant til å fortelle sine underleverandører hvor skapet skal stå, men når innkjøpssjefene i disse selskapene møter programvareselskapene klarer de ikke på samme måte å styre forhandlingene. Programvarelisensene gir leverandørene en uforholdsmessig stor makt.

- Kjøpere av programvare blir stadig mer misfornøyde, sier Bona.

IT-infrastruktur står ifølge Gartner for omtrent 75 prosent av budsjettet som IT-direktøren rår over. Av det utgjør ikke programvarelisenser den største delen, men andelen er kontinuerlig økende.

- Effektivitetsgevinster i andre budsjettområder forsvinner i programvarekostnadene, sier Bona.

Det er flere årsaker til det, og Gartner mener at disse er de viktigste:

  • Høye kostnader ved eventuelt bytte. Spesielt fordi bedriftene gjerne har brukt 3-7 ganger lisenskostnaden på implementering- og integrasjonstjenester.
  • Kunden eier ikke programvaren. De kjøper bare en rett til å bruke den
  • Nesten ingen konkurranse etter at kjøpet er gjort. Det er som regel bare et sted å gå for å kjøpe vedlikehold og support.
  • Konfidensialitetsklausuler som hindrer brukere fra å utveksle informasjon om avtalene de har inngått

Alt er imidlertid ikke mørkt for kundene som kjøper programvarelisenser. Det er tre hovedtrender som signaliserer et økt press på programvarebransjens marginer: Åpen kildekode, programvare som en nettbasert tjeneste og nye programvarearkitekturer som SOA (Service Oriented Applications).

På hver sin måte presser disse trendene programvareselskapene.

Åpen kildekode er i prinsippet gratis, og selv om leverandørene kan ta godt betalt for vedlikehold og support, så kan konkurrenter komme inn og konkurrere hvis de tar seg for godt betalt. Oracles inntreden på Red Hats område er et eksempel på det.

SaaS (Software as a Service) vil gjøre det lettere å betale for det man bruker, og ikke mer enn det. Det gjør også at bedriftene ikke lengre risikerer å kjøpe lisenser i dyre dommer, uten å ta de i bruk.

- Det nytter ikke å selge lisenser som man har kjøpt ved en feiltagelse, videre til en annen bedrift, slik man kan gjøre med maskinvare, sier Bona

Med SOA blir det lettere for bedriftene å sette sammen de komponentene de trenger, og de trenger ikke på samme måte å kun forholde seg til en enkelt leverandør.

I sin fremtidsprognose for programvarelisenser, spår derfor Gartner at programvareselskapene får tøffere konkurranse og at prisene vil presses ned i årene frem til 2012.

- Marginene vil bli mindre og kundene vil få større makt, sier Bona.

Hvor mye prisene vil gå ned, har imidlertid ikke Gartner noen formening om.

Les mer om: