Programvarefeil koster Norge 7,7 milliarder kroner.

Programvarefeil koster den amerikanske økonomien godt over et norsk statsbudsjett. Dette gir en pekepinne for Norge.

Programvarefeil koster den amerikanske økonomien godt over et norsk statsbudsjett. Dette gir en pekepinne for Norge.

Alle opplever vi nesten daglig resultatet av dårlig programmering. Programvarefeil forårsaker tapt arbeidstid, dobbeltarbeid og tap av viktig informasjon. Nå har den amerikansk stat trolig gjennomført en av de første analysene av totalkostnadene.

Analysen kan føre til et større press på programvareindustrien til å teste bedre. For i tillegg til kostnadstall, viser analysene til National Institute of Standards and Technology (NIST), underlagt det amerikanske handelsdepartementet, at bare halvparten av alle feil blir oppdaget og rettet før langt ut i utviklingsprosessen eller etter at programvaren er i salg.

Programvarefeil koster den amerikanske økonomien hele 59,5 milliarder dollar, 473 milliarder kroner i året, forteller NIST til Reuters. Til sammenligning er det norske statsbudsjettet i 2002 satt til 578 milliarder kroner.

Trolig ligger kostandene i Europa noe lavere fordi deler av Europa ikke bruker så mye IT som USA gjør.

Men Norge er minst like ivrigere brukere av IT som USA. Deler man 473 milliarder kroner på USAs 278 millioner innbyggere, gir det en kost på 1700 kroner per hode. I Norge får man dermed en indikator på rundt 7,7 milliarder kroner med våre 4,5 millioner innbyggere.

Spørsmålet er hvilke kostnader NIST-studiet har fanget opp. Det er trolig svært vanskelig å måle alle følgeskader.

NIST har gjennomført studiet i et forsøk på å få industrien til å utvikle bedre testeverktøy og rutiner. NIST mener at man kunne ha redusert kostnadene med rundt en tredjedel hvis man kunne unngått å skape feilene eller luket dem ut tidlig.

For bare 20 prosent av utviklingskostnadene i en vanlig programvareprodukt er faktiske kodekostnader. Resten, hele 80 prosent, går med til å teste og rette feil. Men likevel er det ingen andre produkter som settes i salg med så mange feil, påpeker NIST.

Til toppen