Prosjektledere blir direktører i Ergogroup

ErgoGroup vil ha direktører til å holde orden på kunde-leveransene.

Prosjektledere blir direktører i Ergogroup

ErgoGroup vil ha direktører til å holde orden på kunde-leveransene.

IT-bransjen har et frynsete rykte på å estimere prosjekter, noe Simula-rapporten i 2004 satte fokus på.

Ifølge rapporten sprekker IT-prosjekter i det offentlige med gjennomsnittlig 67 prosent i forhold til budsjett. Det koster skattebetalerne mellom to og fire milliarder kroner i året. Rapporten fra Simula bygger på data fra 18 IKT- leverandørers synspunkter i tillegg til lignende undersøkelser i England og OECD-rapporter.

Svak kravspesifikasjon, vanskelig anbudsprosess i offentlige prosjekter, liten deltakelse fra kunden i beslutninger under veis, mangelfull spesifikasjon og for lange beslutningsprosesser blir oppgitt som noen av heftelsene ved prosjektene.

Derfor har prosjektledelse blitt mer og mer viktig, og ErgoGroup med sine 3.300 ansatte inkludert Bekk-konsulentene, tar nå grep for å gjøre dette riktig.

ErgoGroup vil ha prosjekt- direktører. Nokså pompøst søker nå selskapet etter prosjektdirektører. Dette er i følge direktør for prosjekter, Eivind Sundbø i ErgoGroup, et signal om å vise at selskapet vil gjøre denne biten profesjonelt på alle nivåer.

- Et prosjekt er et møysommelig arbeid med komplekse og krevende prosesser, rutiner og metodikk. Ikke bare skal selskapet ta hensyn til gjennomføringen internt, men også inkludere alle eksterne regler og rammebetingelser, sier Sundbø til digi.no.

ErgoGroup vil ha prosjektdirektører. Det er snakk om opptil ti personer. I tillegg har selskapet i underkant av 100 prosjektledere på forskjellige nivåer på plass idag.

Han mener kundene har fått nok av såkalte leverandørfiendtlige kontrakter, og Ergogroup vil investere tid og krefter på risikohåndtering og styring.

Det at kunden er umoden kan gjenspeiles i usikkerhet rundt IT-utvikling og risikoforståelse for IT-systemer. En stor feil er at kunden ikke setter av nok tid som igjen øker risikoen, testing og IT-utvikling.

De som lykkes best er kunder som har vært med på statusmøter hos leverandører og gitt råd og innspill hele tiden underveis.

Til toppen