Prosjektplassens neste prosjekt: Europa

Det svenske moderselskapet til Prosjektplassen.no, henter inn 70 milloner kroner i det svenske markedet for videre produktutvikling og ekspansjon ut i Europa.

Det svenskeide Internett-selskapet Projectplace International AB som også eier norske Prosjektplassen AS har hentet inn 70 millioner svenske kroner til å utvikle tjenesten videre. Pengene er tenkt benyttet til produktutvikling, internasjonal ekspansjon og en intensivert markedsføring.

- Takket være denne kapitaltilførselen kan vi forsterke vår posisjon i Norden, Nederland og Storbritannia, samt ekspandere til nye markeder, sier Olav Eggum, som leder selskapets virksomhet i Norge

Det er de eksisterende eierne og i2i venture AB som har sprøytet inn midlene, med henholdsvis 30 og 40 millioner hver. Selskapet prises med det til omtrent 250 millioner, og denne kapitalutvidelsen representerer i så måte en utvanning på størrelsesorden 25-30 prosent.

Selskapet som har laget en egen løsning for å koordinere, arbeide og lede prosjekter over Internett hvor alle prosjektmedlemmer kan delta. Tjenesten ble etablert i Norge mot slutten av 1999, etter å ha vært startet i Sverige året før. Selskapet har som mål å bli ledende i Europa på profesjonell prosjektarbeid. Ved årsskiftet hadde man nærmere 45.000 registrerte brukere fra over 5.000 bedrifter. Inntektene nærmer seg SEK to millioner per måned. med en gjennomsnittlig økning på 11 prosent i måneden i løpet av året. Og med dette er selskapet nær å gå i balanse på driften, opplyser Eggum til digitoday Norway AS.

Den norske avdelingen, som i dag består av kun én mann, omsatte i sitt første fulle driftsår i fjor for to millioner kroner og knyttet kontrakter som inkluderer i størrelsesorden 5.000 brukere, får digitoday.no vite av Olav Eggum.

For 2001 ser man for seg en dobling både i omsetning og antall tilknyttede brukere.

Til toppen