Prosjektstyring fra CERN kan erobre verden

En egenutviklet prosjektstyrer koordinerer arbeidet med CERNs nye partikkelakselerator og hundrevis av andre prosjekter, forteller Derek Mathieson.

Den nye partikkelakseleratoren til det europeiske kjernefysikklaboratoriet CERN, er et prosjekt verdsatt til over 3,2 milliarder sveitsiske francs, det vil si rundt 2,2 milliarder euro eller 17,2 milliarder norske kroner. Den skal stå ferdig i 2007. Den nye akseleratoren, LHC eller "Large Hadron Collider" bygges i den samme underjordiske tunnelen – en ring med en omkrets på 27 kilometer – som huset den forrige. Denne, kalt LEP ("large electron-positron collider"), ble demontert for snart tre år siden.

Akseleratoren skal gi ny innsikt i hvordan materie henger sammen. Elementærpartikler akselereres opp til hittil uante energier og sendes på kollisjonskurs mot hverandre i et forsøk på å gjenskape forholdene da vårt univers ble født. Alt skjer hundre meter under jordoverflaten, skjermet for kosmisk stråling og andre forstyrrelser.

Partiklene sendes inn i ringen i små skyer på noen få centimeters lengde og bredde. Rørene de farer gjennom har tilsvarende beskjedne indre mål. De akselereres av et system på rundt 2000 magneter. Polariteten til disse magnetene må endres straks partiklene farer forbi, siden de skal tiltrekkes så lenge de nærmer seg, og frastøtes straks de fjerner seg.

Det lyt skje fort: Partiklene skal fare rundt hele ringen på 27 kilometer 11.000 ganger per sekund før forskerne kan sette i gang en kollisjon. Det må også skje nøyaktig: Magnetfeltene må styres til nærmeste tusendels millimeter.

LHC er samtidig verdens største fryseanlegg. Rørene der partiklene ferdes, kjøles ned til 271 kuldegrader, bare to grader over det absolutte nullpunktet. Det gjør at kabler, magneter og materialer generelt stilles overfor helt usedvanlige krav.

Kort sagt er dette et svært avansert prosjekt.

Det hører med i helhetsbildet at det foregår en rekke andre prosjekter, blant annet Atlas, verdens mest avanserte partikkeldetektor i form av en underjordisk innretning på størrelse med et seks etasjers kontorbygg, og at bemanningen i CERN gradvis skal reduseres fra 3000 ansatte til 2000.

Selv for de kreative IT-folkene som CERN er kjent for – som kjent er det her Web-en ble født – er dette en utfordring.

– Du må tro meg når jeg sier at CERN har det prinsippet at vi ikke utvikler noe selv som vi ikke like gjerne kan kjøpe, insisterer assisterende gruppeleder Derek Mathieson i CERNs IT-avdeling.

Min skepsis bygger på det faktum at alt det grandiose han viser meg – dokumenthåndtering, prosjektstyring, lønn og personal – er hjemmesnekret. Bare mellomvare og database er kjøpt inn. Mathieson insisterer at også økonomisystemet er kjøpt, og grundig tilrettelagt.

– Vi gjorde grundige markedsundersøkelser før vi bestemte oss for å bygge vårt eget PPT, "Project Progress Tracking", sier han til digi.no.

– Vi ville ha et distribuert system for å takle en lang rekke viktige prosjekter. Det skal ikke bare brukes av våre egne ansatte, men også av 6500 samarbeidende eksterne forskere, som er spredd over hele kloden.

PPT skulle være enkelt å bruke for folk som arbeider med flere prosjekter samtidige, blant annet ved å gi hensiktsmessige varsler om forefallende oppgaver.

– Vi vurderte en rekke løsninger, og var blant innom tanken å ta Microsofts påstand om at deres Project kunne være en brukbar klient mot et større system. Men vi valgte i stedet å satse på en standard nettleser som klient. På serversiden er det klart at svært få har prosjektstyring i den skalaen vi er avhengig av.

PPT startet for halvannet år siden, og kom i revidert utgave for seks måneder siden. I CERN brukes det både til LHC-prosjektet og til partikkeldetektorprosjektet Atlas, samt til et stort anlagt prosjekt for samkjørt datakraft ("grid computing"), noe CERN mener er uomgjengelig dersom man skal få en effektiv utnyttelse av alle rådataene LHC kommer til å levere.

– Vi bruker PPT til å spore 15.000 varer og 9000 arbeidsenheter, med alt de bruker av materialer, årsverk og penger, og alt de trenger av milepæler. Systemet har 4000 brukere. Rapporteringsintervallene varierer fra en gang i uka til en gang i måneden. Det leveres alle de tradisjonelle prosjektstyringsdiagrammene, i tillegg til varslene til alle om når ting skal gjøres, og andre tjenester. Det hele er programmert i Java mot en Oracle-database, og kjører på en fireprosessors Sun-server.

Web ble frigitt til hele verden. Vil noe liknende skje med prosjektstyringssystemet CERN PPT?

– Vi har som prinsipp at det vi lager skal sirkuleres tilbake til allmennheten, enten gratis eller gjennom en form for lisensiering. Hvordan dette skal gjennomføres med PPT har vi ikke bestemt ennå. Men vi har fått mange henvendelser.

Øverst på CERNs nettsted rapporteres det jevnlig fra framdriften med LHC-prosjektet. Klikk på "LHC Dashboard" for å se PPT i praksis.

Til toppen