Protest mot copyright på skriverrekvisita

Skriverprodusentene bruker opphavsretten til å opprettholde monopol på overprisede tonerkassetter og blekkpatroner.

Skriverprodusentene bruker opphavsretten til å opprettholde monopol på overprisede tonerkassetter og blekkpatroner.

En stor prinsippsak er under oppseiling i forbindelse med skriverprodusentenes bruk av den kontroversielle amerikanske opphavsrettsloven DMCA (”Digital Millennium Copyright Act”) til å opprettholde innbringende monopoler på overprisede tonerkassetter og blekkpatroner.

Skriverprodusentene merker rekvisitaen med elektroniske brikker som gjør at skriverne ikke aksepterer kassetter eller patroner fra andre leverandører. De mener at programvaren i brikkene vernes av DMCA på samme måte som digital kopibeskyttelse på musikk og video.

Lexmark fører skriverprodusentenes fane gjennom et søksmål mot Static Control Components (SCC), en leverandør av brikker som får skriverne til å tro at kassetter og patroner er originalvare fra blant andre Lexmark og Hewlett-Packard.

    Les også:

I forrige uke vant Lexmark en innledende runde. SCC har svart med to mottiltak. Det går til motsøksmål mot Lexmark for ulovlig forsøk på å opprette og verne et monopol. I tillegg har det levert en søknad til USAs opphavsrettskontor (United States Copyright Office) der det viser til Lexmarks og andre skriverprodusenters praksis, og ber om at kontoret gjør det klart at opphavsrettslover ikke kan misbrukes.

I motsøksmålet mot Lexmark varsler SCC et erstatningskrav på opptil 100 millioner dollar. SCC mener at Lexmarks bruker falske argumenter om blant annet kvalitetskontroll for å hindre andre fra å produsere toner kassetter og blekkpatroner som er like gode, men rimeligere enn Lexmarks egne, og at Lexmarks søksmål mot SCC utgjør et ulovlig forsøk på å verne et monopol, i strid med forbrukernes interesser.

I søknaden til opphavsrettskontoret ber SCC blant annet om at dataprogrammer nedfelt i skrivere og tonerkassetter for å kontrollere samhandlingen mellom skriveren og tonerkassetten må unntas fra DMCA. SCC viser blant annet til edsvorne uttalelser fra Lexmarks talsperson om at hensikten med programvaren nedfelt i denne elektronikken er å ”hindre ikke-autoriserte tonerkassetter fra å brukes med Lexmarks laserskrivere T520/522 og T620/622.”

SCC peker på at hensikten med DMCA er å verne om opphavsrettsbeskyttet åndsverk, og at det aldri var meningen at loven skulle brukes til å verne skriverprodusenter mot konkurrerende rekvisitaleverandører. Kontoret har gitt SCC frist til 10. mars med å samle støtteuttalelser til sitt syn.

Til toppen