Prøvekaniner i Holmlia

1. november åpner Telenor sitt nye prøveprosjekt med Internett via Kabel-TV-nettet i Holmlia. Fem beboere i borettslagene Lerdalstoppen og Asperud får gratis utstyr av Telenor for å surfe over kabelnettet.

1. november åpner Telenor sitt nye prøveprosjekt med Internett via Kabel-TV-nettet i Holmlia. Fem beboere i borettslagene Lerdalstoppen og Asperud får gratis utstyr av Telenor for å surfe over kabelnettet.

Prøveprosjektet i Holmlia etableres samme dag som en del av telemonopolet liberaliseres og gjør det mulig for eiere av ulike typer nett å selge overskuddskapasitet til andre på det kommersielle markedet.

Internett-prosjektet i Holmlia inngår i en intensjonsavtale som ble inngått mellom Telenor, OBOS og NBBL i mai. Formålet med prosjektet som settes i gang på fredag er i første rekke å undersøke mulighetene for å etablere billigere og bedre teletjenester til beboere i borettslag. I tillegg til Internett er det satt i gang et prosjekt i Oslo som vil teste ulike løsninger for hussentraler i borettslag, og ett basert på offentlig nett i Trondheim.

- Tilbudet om Internettoppkobling er gratis for de som her med på dette prøveprosjektet, sier prosjektleder i Telenor, Siri Lin Brekke.

Etter hvert vil flere personer trekkes med i prøveprosjektet. telenor har en svært alsidig sammensatt gruppe mennesker som skal teste ut kabel-mulighetete. Alreren spenner fra 16 til 66 år, og alle har erfaring ned Internett fra før.

En av de som har fått Internett hjemme i stua via kabel-TV anlegget er Tom Rune Fløgstad i Lerdalstoppen borettslag. Han sier til digi:tele at det ikke lenger er utstyret hjemme i stua som legger begrensningene på nedlastingshastigheten. - Her i huset brukte vi tidligere et analogt modem der nedlastingen gikk heller tregt. Med kabelanlegget er det heller hastighetene på servere rundt om i verden som blir trege sammenlignet med den kapasiteten vi nå har hjemme med kabelmodem, sier han.

Først når prøveperioden er over og en har fått testet ut ulike løsninger for Internett over kabelmodem, blir det aktuelt å kommersialisere et slikt produkt, sier administrerende direktør Stein Gustavsen i Telenor Privat. - Vi tilbyr i dag flere aksessmåter til Internett. - Vi vil tilpasse oss de aksessmåtene kundene bar behov for.

- Problemet med kabelløsningen i dag er at det ikke er utarbeidet noen teknisk standard på bredbåndsmodem, og at målgruppen og kapasitet foreløpig er svært begrenset, sier Gustavsen.

Til toppen