Prøvekjør digi.no/bransjen

Nå kan du prøve et nytt produkt fra Internett Kanal 1 AS: digi.no/bransjen er en samling og oppfriskning av ressursene du kjenner fra digi.no/bedrift, folk og kalender, men også mye mer.

Nå kan du prøve et nytt produkt fra Internett Kanal 1 AS: digi.no/bransjen er en samling og oppfriskning av ressursene du kjenner fra digi.no/bedrift, folk og kalender, men også mye mer.

digi.no/bransjen går i beta fra nå, og vi regner med å måtte ha en innkjøringsfase på to-tre uker før produktet fremstår slik vi ønsker. I mellomtiden har du sjansen til å innvirke på det ferdige produktet. Ta en titt på digi.no/bransjen, og fortell oss hva du syns.

Hensikten med digi.no/bransjen er å gi deg en innfallsport til de deler av IT-bransjen som interesser deg. Velger du deg en hvilken som helst registrering i /bransjen, skal du raskt kunne få et overblikk over alle andre registreringer - internt i /bransjen, eller eksternt på nett - som er relevante for ditt valg. En avansert datamodell ligger til grunn for produktet, som er hundre prosent utviklet på Lotus Notes/Domino.

Du finner digi.no/bransjen på adressen http://w3.digi.no/d2.nsf.

Til toppen