– Prøver å lage skandale av anbud

Urealistisk å få eierskap til kildekode for så lav pris, mener IKT-Norge.

– Prøver å lage skandale av anbud
IKT-Norges Heidi Arnesen Austlid og Christer Gundersen fra Friprogsenteret har vidt forskjellige oppfatninger av innkjøpet av et større IT-system som Bærum og Fredrikstad har lagt ut på anbud. Bilde: digi.no

Bærum og Fredrikstad kommune har sendt ut et fag- og samhandlingsystem på anbud som møter kraftige reaksjoner i leverandørmarkedet.

Innkjøpet gjelder et IT-system for barnehage, skole og fritidsordningen, skole- og kulturskoleadministrasjon. Løsningen skal brukes av vel 17.500 offentlig ansatte, samt barn, elever og deres foresatte fra 200 barnehager og 74 grunnskoler.

Anbudet har en ramme på 6 millioner kroner for utviklingjobben, ifølge IKT-Norge, som reagerer kraftig på at kommunene for dette beløpet også krever eierskap til løsningens kildekode.

I utlysningen heter det at kommunene skal ha eiendomsretten, herunder alle immatrielle rettigheter og kildekode til løsningen som utvikles. Kommunene skal fritt kunne videreutvikle og overdra sine rettigheter til tredjepart.

– Urealistisk

Prisen er «en brøkdel av de utviklingskostnadene markedets leverandører har lagt inn i sin utvikling av tilsvarende løsninger (...) For leverandørene er koden selve produktet de skal leve av», heter det i et klagebrev (pdf) de har sendt til kommunene.

– Kommunene har et urealistisk syn på hva de kan få til hvilken pris. For 6 millioner kroner er det en umulig oppgave. Det budsjettet er sprengt, sier Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge til digi.no.

I denne saken står bransjeorganisasjonen på barrikadene på vegne av tre medlemsbedrifter, nærmere bestemt leverandørene Oppad, IST og Visma.

Austlid, som er viseadministrerende direktør i IKT-Norge, stiller spørsmål om det er riktig at det offentlige skal påta seg utviklingsoppgaver, der «det eksisterer flere aktører i et marked som kan konkurrere».

– Vi vet at Bærum kommune har forsøkt å gjøre noe fundamentalt nytt og annerledes her, og at de har prøvd å få alle de store kommunene med på dette, men det var bare Fredrikstad som bet på, hevder hun, og sier at anbudet er blitt en «snakkis» i næringen.

– Prøver å gjøre det til en skandalesak

Austlid er tidligere direktør for Nasjonalt senter for fri programvare fram til 2011. Men Friprogsenteret er sterkt uenig med sin gamle sjef.

– Stort sett er dette markedet kun for leverandører av lukkede løsninger. Det er nemlig ingen små kommuner som har muskler til å utvikle det Bærum gjør her. For en gangs skyld er det en stor kommune som skal gjøre skreddersøm. Da prøver IKT-Norge å få det stoppet som en skandalesak, men dette er ingen skandalesak, sier seniorrådgiver Christer Gundersen til digi.no.

Ifølge Gundersen er dette anbudet utformet slik at det vil ramme leverandørerer av proprietære IT-løsninger, og det mener han må være helt greit.

– Dette er positivt for store konsulentselskap med kompetanse på fri programvare og andre leverandører som ikke leverer lukkede løsninger. Det er positivt og vil øke konkurransen i markedet. Vi bestrider at det ikke skal være mulig for kommuner å gjøre denne typen prosjekter, slår han fast.

Det er heller ikke sånn at denne modellen er unik, fortsetter Gundersen og viser blant annet til Bergen kommunes SvarUT-prosjekt og et sosial- og eiendomsforvaltningssystem utviklet av Oslo kommune, som også har stilt til krav at de skal eie kildekoden.

– Realistisk å kreve eierskap

Kontaktperson for anskaffelsen er spesialrådgiver Kari Bustgaard i Bærum kommune. Hun svarer følgende om hva som er årsaken til at kommunene ber om eierskap til systemets kildeode:

– Ikke alle kommuner opplever at dagens systemløsninger er gode nok til å dekke fremtidens behov på området. Kommunene ønsker en løsning som kan videreutvikles i tråd med kommunenes faktiske behov og prioriteringer. Eierskap til løsningens kildekode vil være en måte å sikre at kommunenes fremtidige behov og prioriteringer blir ivaretatt gjennom den styringsrett som ligger i eierskapet, skriver Bustgaard.

– Hvor realistisk mener dere at det er å kreve eierskap til et så stort system som dette, når rammen bare er på 6 millioner kroner?

– Rammen gjelder en løsning med basisfunksjoner for de ulike fagområdene. Det anses som realistisk å kreve eierskap til en slik løsning.

digi.no spurte også om det foreligger planer om å tilby løsningen videre til andre, slik det åpnes for i kravene. – Det foreligger for tiden ingen konkrete planer om å tilby løsningen til andre, svarer spesialrådgiveren.

Fordi Bærum og Fredrikstad kommune er midt i en kunngjort anskaffelsesprosess får digi.no opplyst at de av konkurransemessige grunner ikke kan kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Kommunene har lagt opp et løp med frist for å levere tilbud 6. oktober. Det er anslått at endelig signering av kontrakt kan skje rundt uke 50.

Les mer om: