Prøver igjen etter SAP-havari

IBM gir ikke opp helsekontrakt.

Prøver igjen etter SAP-havari
Forrige gang Helse Midt-Norge signerte en kontrakt med IBM gikk det galt og avtalen ble kansellert. Nå prøver helseregionen seg igjen og IBM er en av to konkurrenter til nytt logistikk og økonomisystem. På bildet signerer Helse Midt-Norges direktør for prosjektstyring, Bård Helge Hofstad, en avtale med daværende IBM-direktør Morten A. Meyer. Bilde: Helse Midt-Norge

I 2010 vant IBM en konkurranse om å levere et logistikk- og økonomisystem til Helse Midt-Norge. Systemet var basert på SAP og skulle brukes av alle helseregionene rundt om kring i landet og hadde en verdi på 710 millioner kroner.

–Mer krevende

Men allerede året etter ble avtalen kansellert av oppdragsgiveren.

– Årsaken er at forprosjektet har avdekket at arbeidet ville bli mer krevende enn forutsatt, sa Helse Midt-Norges direktør for prosjektstyring, Bård Helge Hofstad til digi.no i forbindelse med kanselleringen.

Ved at prosjektet ble kansellert forsvant også ambisjonen om at Helse Midt-Norge skulle stå i spissen for et landsomfattende logistikk- og økonomisystem. Høsten 2011 valgte helseregionen imidlertid å starte en ny innkjøpsprosess.

Gamle kjenninger

I 2012 går helseregionen ut i markedet med en anbudskonkurranse og i skrivende stund er det to aktører som er inne i konkurransen: IBM og Accenture. Begge med partnere.

Bård Helge Hofstad skal igjen signere en omfattende kontrakt for logistikk- og økonomisystemer. Forrige gang måtte avtalen kanselleres.
Bård Helge Hofstad skal igjen signere en omfattende kontrakt for logistikk- og økonomisystemer. Forrige gang måtte avtalen kanselleres. Bilde: Helse Midt-Niorge

Dette opplyser Bård Helge Hofstad til digi.no. Dermed er IBM igjen aktuell til å levere et økonomissystem for helseregionen, selv om de ble kastet ut av prosjektet ved forrige korsvei. Forrige gang var det også Accenture, samt Spring, som konkurrerte med IBM.

Ukjent ramme

Hofstad forteller til digi.no at det er ventet at forhandlingene med Accenture og IBM vil starte på vårparten i år, mens en avtaleinngåelse vil kunne skje i løpet av høsten.

Helseregionen vil ikke kommentere hvor stort prosjektet kan bli.

– Å offentliggjøre kostnadsramme for prosjektet vil ha uønskede effekter nå mens anskaffelses-fasen pågår, svarer Hofstad når vi spør.

Omfattende avtale

Men det er på det rene at det er en omfattende avtale som det konkurreres om. Ved forrige prosess brukte Helse Midt-Norge 25 millioner kroner bare i anskaffelsesprosessen. Dette er en regional anskaffelse for helseregionen og systemet som vil bli levert skal brukes ved samtlige helseforetak som er underlagt Helse Midt-Norge. Det inkluderer blant annet åtte sykehus, 14.000 ansatte og et budsjett på over 7 milliarder kroner.

I konkurransen er det også forespurt som en opsjon at leverandørene skal drifte systemet, mens Helseregionen vil ivareta større deler av arbeidet knyttet til integrasjon mot øvrige systemer, opplyser helseforetaket til digi.no.

Krangel

Forrige gang kontrakten var på anbud stilte Accenture opp med en Oracle-basert løsning, mens IBM satset på SAP. Oracle har så langt vært det mest brukte innen økonomistyring i helsemarkedet, mens SAP ikke har klart å få det samme fotfestet. Da IBM vant kontrakten første gang skapte det brudulje i IT-Norge. Accenture gikk så langt at de for første gang klaget inn anbudsprosessen.

Ifølge Finansavisen, som fulgte anbudsprosessen meget tett den gangen, var Accentures pris 100 millioner kroner lavere enn IBM tilbud.

– Det fremstår for oss som helt uforutberegnelig at en så stor prisforskjell som her viser seg, ikke skal bli utslagsgivende for valg av leverandør, heter det blant annet i klagebrevet fra Accenture, siterte digi.no fra Finansavisen den gangen.

    Les også: