Prøvetiden er over

For Norges store dagsaviser er prøvetiden på Internett nå over. Både VG, Aftenposten og Dagbladet signaliserer en langt tyngre satsing på sine interaktive publikasjoner i tiden framover.

For Norges store dagsaviser er prøvetiden på Internett nå over. Både VG, Aftenposten og Dagbladet signaliserer en langt tyngre satsing på sine interaktive publikasjoner i tiden framover.

Da Norges største dagsaviser tok sine første skritt ut på den elektroniske motorvei, trodde de fleste at Dagbladet, VG og Aftenposten ville stå tett samlet og vente på den samme bussen. Det har ikke skjedd. De Tre Store har valgt å nærme seg det nye mediet med til dels svært forskjellige metoder.

Aftenposten Interaktiv er en klikkbar Aftenposten. Store, seriøse, tradisjonsrike Aftenposten har valgt å lage en tilnærmet kopi, form-messig, av papirutgaven. En egen redaksjon sørger for at nyhetene blir kontinuerlig oppdatert, samtidig som at de jobber fram egne internettnyheter for sin "Netthinnen". Aftenposten Interaktiv vil være den seriøse nyhetsformidleren på Internett. I konkurranse med VG og Dagbladet lykkes de med det.

VGs nettutgave ønsker å ha så lite til felles med papirutgaven som mulig. Nyheter som produkt har ikke vært et satsingsområde for den interaktive utgaven av Norges største avis. For å kapre lesere og annonsører, har de heller konsentrert seg om egenutvikling av konkurranser og andre underholdningskonsepter. VG vil være en underholdningskanal og møteplass på Internett.

Dagbladet har muligens tatt den mest forutsigbare veien av De Tre Store. Krysspublisering av artikler er fremdeles hoveddelen av Dagbladet på nettet, men avisen har også satset på endel egenutvikling. I likhet med VG, ligger denne egenutviklingen langt unna en posisjon som konkurrent av papirutgaven.

Dette er situasjonen per i dag. I den hittil største og mest heseblesende høstjakten på lesere og markedsposisjon, er både Aftenposten, Dagbladet og VG i ferd med å ruste seg for utvidet kamp. digi:media har bedt Terje Avner (Aftenposten), Terje Johansen (Dagbladet) og Per A. Borglund (VG) redegjøre for hvordan de nå kommer til å satse.

Til toppen