Provida fokuserer på Skandinavia

Administrerende direktør Jo Arnstad i Provida prioriterer nå det skandinaviske markedet fremfor resten av verden. Distribusjon utenfor Skandinavia skal overlates til andre selskap, men Provida er fremdeles på jakt etter oppkjøpskandidater.

Administrerende direktør Jo Arnstad i Provida prioriterer nå det skandinaviske markedet fremfor resten av verden. Distribusjon utenfor Skandinavia skal overlates til andre selskap, men Provida er fremdeles på jakt etter oppkjøpskandidater.

- Vi prioriterer et oppkjøp i Norge, Sverige eller Danmark fordi vi ser at banksektoren her er meget interessant og utlendingene er på vei inn, sier Jo Arnstad.

Han mener fremdeles at både Tyskland og England er interessante markeder hvor det kan være aktuelt med oppkjøp.

- Tyskland er et marked i sterk utvikling og det er noen aktører her som er interessante. I England har vi etterhvert et godt grep om markedet og vi ønsker oss sterkt et selskap i England, sier administrerende direktør i Provida.

Arnstad bekrefter samtidig at selskapet er i konkrete diskusjoner med "noen" aktører. Han mener imidlertid at det ikke er noen av aktøren som er helt modne for et konkret tilbud.

I andre geografisk områder enn Skandinavia ønsker Arnstad nå i større grad å overlate distribusjonen til andre selskap. Han mener den tilstedeværelsen Provida har hatt utenfor Skandinavia de siste årene har i stor grad vært begrunnet med at selskapet har utviklet programvare i samarbeid med kundene. Etter som mye av utviklingsarbeidet, samt "internasjonaliseringen" av programvaren ferdigstilles ønsker selskapet å fokusere egne ressurser på Skandinavia.

Det er ikke noen nyhet at Arnstad er på jakt etter samarbeidspartnere fremfor oppkjøpskandidater i mer fjerntliggende områder. Betoningen av dette poenget er imidlertid skarpere enn tidligere.

Arnstad forteller at det fremdeles er aktuelt med en emisjon i løpet av året. Selskapet så en sterk svekkelse i likviditeten i løpet av første halvår. Dette skyldes i følge selskapet at man har vært noe ettergivende på betalingsbetingelsene. Samtidig er det fremdeles store utviklingskostnader i selskapet, noe som spiser arbeidskapital.

Økonomidirektør Øyvind Fjugstad opplyser at likviditeten var på sitt laveste i juni måned, og har tatt seg noe opp i løpet av sommeren.

En eventuell emisjon vil gjennomføres for å sikre selskapet en god buffer på arbeidskapitalen. Arnstad sier at spørsmålet er oppe til jevnlig diskusjon i styret.

Det har foreløpig ikke vært aktuelt å hente inn kontanter til oppkjøp. Selskapet regner med at et eventuelt "oppkjøp" vel skje ved utstedelse av nye aksjer og innfusjonering av det oppkjøpte selskapet.

Selskapet hadde ved utgangen av juni måned en egenkapitalprosent på 65. Likviditetsreserven var imidlertid ned på 22,3 millioner kroner, noe som står forhold til løpende driftskostnader på 66,7 millioner kroner i andre kvartal og en omsetning (altså inntektsføring) på 75,9 millioner kroner.

I andre halvår hadde selskapet en negativ kontantstrøm på 32,6 millioner kroner, av en omsetning på 145,6 millioner kroner.

Til toppen