RESULTATERFINANS

Provida: - Fremdeles tap i retail

Provida økte omsetningen og resultatet med 55 prosent fra første kvartal 1997. Det er fremdeles høye utviklingskostnader i den største divisjonen.

Jørgen Christiansen
24. apr. 1998 - 14:51

På tross av god vekst er det fremdeles ikke skikkelig fart i resultatene. Veksten i omsetning og resultat første kvartal 1998 har i hovedsak vært i UK på Providas distribusjon av produktene til RS/2. Fusjonen med RS/2 vil formelt gjennomføres i mai/juni, og forretningsområdet forventer derved en betydelig omsetnings- og resultatforbedring

- Jo Arnstad, skulle ikke dere vært ferdig med de store utviklingskostnadene etter 1997?

- De virkelig store utviklingskostnadene i "Retail & Corporate" har vi gjort oss ferdige med. Som vi tidligere har sagt gjensto det imidlertid utviklingsarbeid på klientsiden av Pro-Retail, svarer Providas administrerende direktør, som videre opplyser at selskapet i løpet av første kvartal har ferdigstillet et frontsystem som er installert hos Kreditkassen.

- Vi jobber nå med en klientmodul for utlån som skal være ferdig i løpet av mai/juni. Så skal vi avslutte arbeidet med en klient-modul for spesifiserte corporate-utlån i løpet av tredje kvartal.

- Hvor store var da utviklingskostnadene i første kvartal?

- For "Retail & Corporate" utgjorde de vel omtrent halvparten av omsetningen (dermed omlag 10 millioner kroner. red.anm.).

- Forholdet mellom omsetning og resultat i de ulike divisjonene ser ut til å bevege seg på en slik måte at det er nærliggende å anta at du har skyhøye marginer i "Retail & Corporate" - det stemmer vel ikke?

- Det blir noen merkelige utslag her. Blant annet har vi hatt 20 konsulenter i konsulentavdelingen som har jobbet for Retail. Derfor er kostnadene på dem ført i Retail, mens disse konsulentoppdragene er inntektsført i konsulentavdelingen.

Inntektene i konsulentavdelingen og kostnadene i Retail-avdelingen må dermed være noe oppblåste. Det innebærer også at resultatet i konsulentavdelingen på 2,8 millioner kroner er misvisende - da marginen på oppdragene nødvendigvis resulterer i et underskudd i retail. For konsernet som helhet er effekten null.

Arnstad opplyser at i tillegg til de 20 årsverkene som er benyttet internt, og som nå skal brukes eksternt, så har man redusert antallet eksterne konsulenter med 15 det siste kvartalet. Det er fremdeles mellom 10 og 20 eksterne konsulenter i selskapet.

- Stemmer det at du selger enkelte produkter ganske billig for å få igang omsetningen?

- Ja, både ja og nei. Vi priser noen produkter litt lavt. Vi ser på det som enkelte case, som for eksempel Kreditkassen som er en viktig kunde for oss nå i begynnelsen.

- Du tror ikke det vil gi deg problemer fremover da?

- Jeg tror ikke det. Dette markedet er i hovedsak ikke spesielt prissensitivt.

- Du har en egenkapitalandel på 67 prosent, likevel ber du om fullmakt til å utstede inntil én million nye aksjer i selskapet. Med en totalkapital i dag på 140 millioner og en kurs på 150 kroner, blir det fort mye penger. Skal du gå dine egne kunder i næringen?

- Nei, men det koster å vokse, også generisk. Det er kapitalkrevende å drive det utviklingsarbeidet vi holder på med nå.

- Men selv med ytterligere høye utviklingskostnader i den ene divisjonen de to neste kvartalene så går du vel med overskudd i samtlige divisjoner i løpet av året?

- Det gjør vi, men det betyr ikke at vi har god likviditet. Dernest er det viktig for våre kunder at vi er godt kapitalisert. Vi leverer virksomhetskritiske systemer og de trenger sikkerhet for at vi er her også om ti år. Finansiell styrke er derfor en nødvendighet i markedsføringen av våre produkter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Store muligheter for norsk design i USA
Store muligheter for norsk design i USA

Kontantstrøm-analysen etter første kvartal viser at Provida har svekket likviditeten med nærmere 19 millioner kroner i løpet av kvartalet og nå har en likviditetsbeholdning på 36 millioner kroner.

- Du har tidligere sagt at dere skulle jobbe for å få flere forhandlere i Europa, spesielt for "Retail & Corporate". Hvordan går den prosessen?

- Vi jobber aktivt spesielt med Tyskland og England. Her er vi i nær dialog med henholdsvis en og to potensielle forhandlere. Det bør føre til konkrete avtaler i løpet av tre til fire måneder.

- Det tar tid dette Arnstad?

- Ja, det gjør det. Jeg skulle gjerne satt på dobbelt med ressurser. Dette arbeidet er ekstremt viktig og meget ressurskrevende.

- Når ønsker du å gjennomføre emisjonen?

- Vi vurderer det løpende. Det er jo fristende å foreta en kontantemisjon nå, når vi vet at vi vil trenge pengene.

- Hva tror du om forventningen til selskapets resultater i år?

- Markedet forventer vel et resultat på mellom 50 og 65 millioner før skatt (inkl. RS/2 red.anm.). Det er godt i tråd med våre egne forventninger.

  • Av resultatet på 6,8 millioner kroner kommer 2,1 millioner fra området "International Banking", 4,4 millioner fra "Capital Markets" og 0,5 millioner fra "Electronic distribution". Divisjonen "Retail & Corporate" viste et tap på 3,1 millioner kroner.

TABELL: Providas resultat første kvartal 1998. Alle tall i tusen kroner (urevidert).

1998 1997
Omsetning 69.865 45.062
Driftsresultat 6.610 4.184
Resultat f. skatt 6.820 4.422
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.