Provida henter 100 mill.

Provida vil hente 100 millioner kroner i en fortrinnsrett-emisjon i perioden 8. til 22. februar. Det er etablert et konsortium som garanterer for emisjonen.

Provida vil hente inn 100 millioner kroner i en fortrinnsrett-emisjon i perioden 8. til 22. februar. Emisjonskursen fastsettes til et volumveiet snitt av omsetningskursen for Providas aksjer de fem siste handledager før ekstraordinær generalforsamling 1. februar, fratrukket 20 prosent rabatt.

Emisjonskursen er begrenset oppad til 40 kroner og nedover til 2 kroner.

Det er etablert et konsortium som garanterer for fulltegning av emisjonen.

Til toppen