Provida holder friere på gress

Styreformann Haakon Lorentzen i Provida holder fremdeles et knippe friere på gress mens det ryddes opp i selskapet.

Styreformann Haakon Lorentzen i Provida holder fremdeles et knippe friere på gress mens det ryddes opp i selskapet.

Før jul sendte Provida ut en børsmelding om at styret i selskapet hadde mottatt henvendelser fra bransjeaktører som var interessert i å diskutere "et operativt samarbeid eller eierdeltakelse".

- Styreformann Haakon Lorentzen, stemmer det at Provida i dag ikke har en tilstrekkelig størrelse og geografisk tilstedeværelse til å overleve på sikt?

- Det kan man si, men hvor veien går videre nå er det for tidlig å si noe om. Vi må ta med oss de innspillene vi får fra de interessentene vi informerte om før jul.

- Når starter dere en gjennomgang av hvilke muligheter dere har på dette området?

- Startskuddet for den prosessen gikk i dag (mandag red.anm), og vi har engasjert en finansiell rådgiver for å bistå oss i den prosessen, sier Lorentzen.

Providas styreformann mener styret har den nødvendige kompetansen til å utvikle selskapet videre fra gründerfasen, men at den forrige ledelsen ikke ville høre på hverken råd eller advarsler. Samtidig innrømmer Lorentzen at han som styreformann er på jakt etter personer som kan styrke styrets kompetanse.

Den avsluttede gjennomgangen av selskapet har ikke avslørt vesentlige feil eller mangler ved Providas produkter eller produktportefølje, men med organiseringen av kundearbeidet og oppfølgingen av igangsatte prosjekter.

Administrerende direktør Knut M. Aasrud forteller at ved siden av en viss omorganisering internt endrer også Provida distribusjonsstrategi.

- Vi har vært veldig fokusert på salg internt og det har også preget vår distribusjonsstrategi. Nå vil vi fokusere mer på å finne systemintegratorer enn rene distributører og selgere, sier Aasrud.

Til toppen