Provida i Telenor-spannet

Telenor Bedrift og Provida inngår et strategisk samarbeid på det nordiske markedet. Heretter skal Telenor Bedrift markedsføre og selge Providas programvare sammen med Telenors egne produkter, mens Provida skal konsentrere seg om produksjon og utvikling av programvare knyttet til bank og finansmarkedet.

Telenor Bedrift og Provida inngår et strategisk samarbeid på det nordiske markedet. Heretter skal Telenor Bedrift markedsføre og selge Providas programvare sammen med Telenors egne produkter, mens Provida skal konsentrere seg om produksjon og utvikling av programvare knyttet til bank og finansmarkedet.

Avtalen mellom de to selskapene ble offentliggjort på en pressekonferanse mandag. Et av resultatene er at Telenor Bedrift blir nest største aksjonær i selskapet med inntil 20,7 prosent av aksjene.

Bakgrunnen for denne nye alliansen er Providas ønske om en solid partner og Telenors ønske om større slagkraft på det nordiske markedet. Den strategiske markedsføringsavtalen gjelder da også i første rekke det nordiske markedet, som begge selskapene anser for å være sitt hjemmemarked.

Provida utvikler, markedsfører og leverer egenutviklede programvaresystemer basert på standardmoduler for banker og finansinstitusjoner.

- Vi har brukt høsten blant annet til å se oss om etter mulige alliansepartnere sier administrerende direktør i Provida, Jo Arnstad. Han mener en vil se flere avtaler og oppkjøp i bransjen.

- De neste 3-5 årene vil vi se en sterk vekst i vår del av proramvaremarkedet fordi flere tunge aktører leter etter nye systemer. Mange banker ønsker seg en totalpartner fremfor å utvikle systemene selv slik mange gjør i dag. Gjennom samarbeidet med Telenor Bedrift vil vi sitte i en god posisjon, sier Arnstad.

- Samarbeidet med Telenor Bedrift sikrer også nødvendig soliditet når vi er ute i verden og konkurrerer om de store prosjektene. Mange kontrakter er tapt nettopp fordi vi var for små i markedet med relativt dårlig likviditet, sier han.

Det er i utlandet Provida har vokst. De siste årene har årlig vekst vært på 20 prosent. Men mens den norske delen av markedet har vært så og si uforandret har selskapet kapret stadig større markedsandeler internasjonalt.

Også Telenor er godt fornøyd med samarbeidsavtalen. Divisjonsdirektør i Divisjon storkunder, Helge Sæthershagen sier til digi:tele at dette er en av flere avtaler som skal sikre Telenor Bedrifts langsiktige mål.

Telenorkonsernets målsetning er å sammen med partnerne Tele Danmark og Telenordia i Sverige stå for 40 prosent av det nordiske telekom-markedet.

- I dag ser vi at hovedkonkorransen kommer fra internasjonale aktører. Vi er nå en totalleverandør med Provida som spesialister på softwaresiden, mens vi skal stå for salg og kommunikasjonsløsningene, sier han.

I en pressemelding slår administrerende direktør i Telenor Bedrift, Martin Furuseth, fast at Telenor skal bli en sentral aktør sammen med samarbeidspartnere innen applikasjonsteknologi for bank og finansmarkedet i Norden.

I forbindelse med avtalen gjennomføres det en rettet emisjon mot Telenor som gir selskapet 9,95 prosent av aksjene. I tillegg selger hovedaksjonærene med største aksjonær Lorentzen-gruppen i Brasil seg ned med med 5 prosent. Telenor går dessuten selv ut i markedet med tilbud om å kjøpe inntil 7 prosent av aksjene i selskapet. Om alt dette lykkes sitter Telenor med 20,7 prosent av aksjene i selskapet.

Til toppen