PS! Brikkene faller på plass

"People of Scandinavia" (PS) blir det nye navnet på Telenor og Telia om selskapene fusjonerer.

"People of Scandinavia" (PS) blir det nye navnet på Telenor og Telia om selskapene fusjonerer.

Det er det London-baserte designbyrået Interbrand som har jobbet fram navnet på det nye teleselskapet. "People of Scandinavia" skal ifølge avisen VG ha kostet noen titalls millioner å få laget. Noe av poenget med nettopp dette navnet kan være at PS er et godt innarbeidet internasjonalt begrep på linje med "ok".

Dermed vil selskap som Telenor Mobil og Telia Mobile etter fusjonen bli hetende PS Mobil, og tilsvarende havn blir konstruert for resten av selskapene.

Avisen skriver at det nå jobbes for fullt med å få materiell klar for den internasjonale lanseringen av varemerket.

Det andre forslaget til navn var "Telaris", som opprinnelig kom fra konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen og tidligere konsernsjef i Telia, Lars Berg. Endelig beslutning er imidlertid ikke tatt, blant annet fordi Samferdselsdepartementet ikke vil godkjenne det nye navnet før alle formaliteter rundt avtalen er på plass.

At en har kommet så langt i prosessen kan tyde på at de fleste brikker har falt på plass, også i forholdet mellom de to eierselskapene. Blant annet har salg av kabel-TV virksomhetene til Telia og Telenor vært et sentralt spørsmål mellom selskapene, fordi en fra svensk side mener et salg vil måtte føre til at eierfordelingen endres i svensk favør. VG skriver i dag at dette spørsmålet er i ferd med å løse seg.

Et annet moment som har kommet fra departementsråd i det svenske handels og næringsdepartementet, Dag Detter, er hvor mye selskapet taper på Tormod Hermansens fremtoning. Han skriver i et notat at Hermansens bart, høye alder (58 år. red. anm.), fravær av skreddersydde dresser, bruk av fotformsko og hans partitilhørighet (Ap. red. anm.) påfører eierne av det nye teleselskapet tap i milliardklassen. Detter mener at konsernsjefens profil kan påvirke selskapets aksjekurs negativt ved børsintroduksjonen.

Så langt er det imidlertid intet som tyder på at Samferdselsdepartementet vil akseptere en annen løsning på topplederspørsmålet enn den løsningen som foreligger; to svenske visekonsernsjefer og en norsk toppsjef.

Til toppen