PSI får CashGuard med på laget

Etter mange års samarbeid, slår PSI og Cashguard seg nå sammen.

PSI får CashGuard med på laget

Etter mange års samarbeid, slår PSI og Cashguard seg nå sammen.

PSI Group er en stor aktør i Skandinavia på avanserte IT-løsninger til detaljhandelen som styrer, distribuerer og sikrer kontanter, vareinformasjon og forbrukerinformasjon.

Nå vil selskapet bli enda større. Styrene i PSI Group og CashGuard inngikk i går kveld en fusjonsavtale mellom selskapene, hvor PSI foreslås som overtakende selskap. Bytteforholdet er avtalt til 53 prosent for CashGuard og 47 prosent for PSI.

Betinget av godkjennelse på begge selskapers generalforsamlinger, er resultatet et nytt selskap med eierskap til teknologi innen detaljhandel og sikker kontanthåndtering.

De største aksjonærene i begge selskaper støtter fusjonen, som foreslås gjennomført med PSI Group som det overtagende selskap. Det nye selskapet vil være primærnotert i Norge og det vil søkes om sekundernotering i Sverige i

umiddelbar tilknytning til fusjonens ikrafttredelse.

Det foreslås at selskapet skal hete PSI Group ASA. Det nye selskapet vil beholde og

videreutvikle de eksisterende og sterke merkevarene. I forbindelse med fusjonen vil den eksisterende virksomheten i CashGuard AB overføres til et nytt selskap med samme navn, som vil være et heleid datterselskap av PSI, på samme måte som SQS AB.

PSI har i dag 12.044.090 utestående aksjer, hvorav 39.267 egne aksjer, pålydende NOK 0,62. CashGuard har i dag 99.205.633 utestående aksjer (hvorav 1.000.000 A-aksjer og 98.205.633 B-aksjer), pålydende SEK 0,08. Det foreslåtte bytteforholdet på 53 prosent for CashGuard og 47 prosent for PSI betyr at 7,3320 CashGuard B-aksjer gir 1 PSI-aksje og 6,9828 CashGuard A-aksjer gir 1 PSI-aksje (motsatt gir 1 CashGuard B-aksje 0,136389 PSI-aksjer og 1 CashGuard A-aksje gir 0,143208 PSI-aksjer).

Vederlagsaksjene fremskaffes ved en aksjekapitalforhøyelse i PSI, som i sin helhet tilfaller aksjonærene i CashGuard. Ved fastsettelse av bytteforholdet har styrene hensyntatt flere forhold, med hovedvekt på børskursen i perioden før inngåelse av fusjonsavtalen.

PSI eier i dag 500.000 A-aksjer og 24.355.368 B-aksjer, tilsvarende 25,05 prosent og 27,13 prosent av henholdsvis aksjekapitalen og stemmene i CashGuard.

Det fusjonerte selskapet vil ha omlag 390 medarbeidere med en estimert proforma-omsetning i 2007 på 660 millioher og en EBITDA på 60 millioner før engangsposter på 16 millioner. Egenkapitalen i det fusjonerte selskapet er estimert til å bli omlag 450 millioner.

Til toppen