PST får mer til IT

Tilleggsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett.

PST får mer til IT
Ekstrabevilgningen til PST skal brukes brukes på investeringer og utviklingskostnader innen kybersikkerhet, kommunikasjonskontroll, spaning og tilgang til Schengen-landenes visumdatabase, forklarer justisminister Grete Faremo. Bilde: Marius Jørgenrud

PST har fått økte bevilgninger på 81 prosent siden 2005, fra 240 millioner kroner til 433 millioner kroner i år. Forslaget i revidert nasjonalbudsjett om ytterligere økninger på 21 millioner kroner kommer i tillegg, skriver vg.no.

– PST har som høyeste prioritet å forebygge terror. Det er viktig for vår sikkerhet at vi har en sikkerhetstjeneste som er rustet til å utføre sitt samfunnsoppdrag på en god måte. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til PST med 21 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap).

Økningen skal brukes på investeringer og utviklingskostnader innen kybersikkerhet, kommunikasjonskontroll, spaning og tilgang til Schengen-landenes visumdatabase (VIS).

– Vi må hele tiden sikre at vi har den beste teknologien. Vi ser stadig flere dataangrep mot norske selskaper og myndigheter. Det er hovedårsaken til at vi holder sterkt fokus på teknologiinvesteringer i PST og andre tjenester, sier Faremo. (©NTB)

Les mer om: